PERSBERICHT 31/07/2014: STERREBEEK 2000 vzw roept op tot juiste interpretatie van de uitspraak van de Brusselse rechtbank van Eerste aanleg ivm het gebruik van vliegroutes te Zaventem

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg besliste om de nieuwe vliegroutes, ingevoerd door toenmalig staatssecretaris Wathelet op 6 februari, te schrappen.

Veschillende Brusselse politici en ook vervangend staatssecretaris voor Mobiliteit Catherine Fonck besluiten hieruit verkeerdelijk dat er slechts 2 bruikbare routes overblijven: de Ring-route en de IKEA-route.

STERREBEEK 2000 vzw benadrukt dat het arrest in de eerste plaats de situatie van NA 6 februari aanvecht en dat derhalve het routegebruik van VOOR 6 februari makkelijk opnieuw kan ingevoerd worden zonder exclusief gebruik van de Ring-route of Ikea-route.
Zie artikel 65 in het arrest.

 

 

 

De staatssecretaris interpreteert het arrest eenzijdig en verkeerdelijk.

Voor STERREBEEK 2000 vzw is een nieuwe discussie rond het spreidingsplan in het nadeel van de Vlaamse Rand met een intensief gebruik van o.a. de IKEA-route onbespreekbaar.
De vereniging pleit voor de herinvoering van het routegebruik van vr 6 februari, in afwachting van een verdere optimalisering, die in alle rust door specialisten moet uitgewerkt worden.