Burgemeesters verzetten zich tegen nog meer vluchten boven de noordrand

Grimbergen/Machelen/Meise/Vilvoorde/Wemmel –Vijf burgemeesters uit de Noordrand uiten gezamenlijk hun ongenoegen tegen de plannen voor een verdere concentratie van vluchten boven de Noordrand.

De voorbije maanden wijzigde staatssecretaris Melchior Wathelet meermaals de vliegroutes van vluchten vanop de luchthaven van Zaventem. Hierdoor worden vluchten nog meer geconcentreerd boven de noordrand en de kanaalzone. Vooral de vijf gemeenten Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Wemmel en Meise worden zwaar getroffen.

Als staatssecretaris Wathelet zijn plannen kan doorzetten, zullen er vanaf 9 januari nog meer vluchten over de gemeenten ten Noorden van Brussel opstijgen.

De burgemeesters hebben in het verleden altijd gepleit voor een eerlijke spreiding van de vluchten. "Wij zijn bereid een deel van de hinder van de luchthaven te dragen, maar wij betreuren de tendens tot verdere concentratie boven de Noordrandgemeenten".

PERSBERICHT NOORDRANDBURGEMEESTERS
19 December 2013


Vlaamse coalitiepartners laten zich in het luchthavendossier niet langer voor het blok zetten door Wathelet en willen luchthaven weer veilig maken.
Alsof de federale regering zou vallen omdat de Vlaamse ministers nee zouden zeggen tegen nieuwe omleidingsroutes en verhoogde windnormen en ja zouden zeggen tegen genoeg rust voor iedereen op basis vijf federale principes.
Voor de inwoners (alle kiezers rond de luchthaven) is dit wel van levensbelang.Uit De Standaard van donderdag 19.12.2013: “Staatssecretaris Melchior Wathelet plooit voor de kritiek op de soepeler normen voor het opstijgen met rugwind van op Brussels Airport.

 Volgens Vlaams minister-president Kris Peeters trekt Wathelet de nieuwe norm in en wordt teruggekeerd naar de oude situatie in verband met de windnormen”.

En: “De pilotenvereniging BeCa en de omwonenden protesteerden tegen de nieuwe regels. Volgens de piloten zijn er veiligheidsrisico's verbonden aan het verplicht opstijgen met hogere rugwind. De actiecomités noemden de beslissing dan weer 'een schending van het federale regeerakkoord'.

” Wathelet protesteert dat er niks aan de hand is, maar de stenen zijn geworpen.
Maar er is nog meer te doen. Staatssecretaris Wathelet en zijn kabinet hebben er een handje van het moment te kiezen voor het doorvoeren van nieuwe maatregelen en de Vlaamse coalitiepartners in de federale regering telkens opnieuw voor het blok te zetten.

In een preview van de zgn. Aeronautical Information Publication (AIP: het instructieboek voor piloten en luchtverkeersleiders) van 3 december 2013 (waar Vlaamse politieke kringen niets van wisten), stunten Wathelet en zijn kabinetsmedewerker Touwaide, nu met nieuwe trajecten voor omleidings-/concentratieroutes boven de Noordrand. Indien de Vlaamse coalitiepartners toelaten dat deze op 26 december 2013 per AIP worden bevestigd, gaan ze op 9 januari 2014 in voege.
In een antwoord aan de Noordrandburgemeesters haalt minister Milquet – voogdijminister van Wathelet - aan dat er transparant en op basis van systematisch overleg gewerkt wordt. Hiervan is geen enkele sprake. De feiten? De laatste Inter-Kabinetten Werkgroep (IKW) over het luchthavendossier dateert van zomer 2012. Sindsdien kregen de betrokken Vlaamse kabinetten alleen sporadisch en versnipperd of helemaal geen informatie door. De opeenvolgende wijzigingen worden evenmin ter goedkeuring voorgelegd aan de Ministerraad, nochtans nadrukkelijk voorzien in het luchthavenakkoord van 2010.

Een overzicht.
Vlak voor het zomerreces 2013 kondigdeWathelet de invoering van nieuwe windcriteria aan. In Le Vif werd onlangs bevestigd dat de inwoners van de Oostrand en Waals Brabant hierdoor 10% minder en die van de Noordrand 10% méér vluchten zouden krijgen. Bovendien verhuisde hij de facto de vluchten van meer dan 80 ton vanaf baan 19 (vroeger 20) naar baan 25R door de piloten toelating te geven dit systematisch te doen.
Helaas verdampen deze vluchten niet. Na het opstijgen vanaf baan 25R komen ze grotendeels bovenop de reeds bestaande Noordrandconcentratie.
De Vlaamse ministers in de federale regering uitten via de pers hun ongenoegen over de gang van zaken en lieten weten dat hun collega de windcriteria niet in september 2013 zoals voorzien maar pas na verder onderzoek, ten vroegste in december 2013 zou kunnen invoeren.

 Concreet gebeurde er niets. Wathelet trok terecht de conclusie dat hij zijn gang kon gaan en voerde ongestoord op 19 september 2013 de nieuwe windcriteria door.

 Dat de op de preferentiële banen toegelaten windstoten hoger kwamen te liggen dan de certifiëringslimiet (=veiligheidslimiet) van het merendeel van de toestellen die op Brussel-Nationaal vliegen, was blijkbaar alleen de zorg van onbelangrijke mensen als piloten. Nu zorgt o.m. Kris Peeters ervoor dat het federaal luchthavenakkoord wat de windnormen betreft alvast gerespecteerd wordt.
De staatssecretaris dacht namelijk dat hij straffeloos kon handelen: hij testte al vroeger twee keer ongestraft uit of en hoe de Vlaamse partijen in de federale regering (Open VLD, Spa CD&V) reageren.

1  Eind 2012 verplaatste hij de opstijgroutes van baan 19 naar de Vlaams grondgebied en concentreerde de routes naar het Noorden, Noordwesten en Westen van die baan op “untronçoncommun” richting Noordrand.

2 Ter ere van de Vlaamse feestdag, verordonneerde hij op 11 juli 2013 voorts dat vliegtuigen die normaal bij Oostenwind Brussel en Waals-Brabant overvliegen om te landen op baan 01 (vroeger 02) hun daling voortaan – ongeacht de richting waaruit ze afkomstig zijn - geconcentreerd hun landing moeten inzetten boven de Noordrand en een wijde en dure toer rond Brussel moeten maken om op baan 01 te mogen landen.
Natuurlijk stelde het kabinet van Wathelet telkens weer dat het ‘slechts’ om minimale bijsturingen ging, niet de moeite waard om aan de ministerraad voor te leggen.

 Waar kwam dan de triomfantelijke taal vandaan van de CDH Schepen Dallemagne in het gemeenteblad van Woluwe Saint Pierre? (cfr bijlage).

3 Van waar de mededeling in Le Vif dat de nieuwe windnormen nog maar eens 10% van de vluchten naar de Noordrand verplaatsen?
Vlak voor de jaarwisseling, met de media gefocused op de bankenwet, schuilend in de feestdrukte, wilde Wathelet zijn kunstje voor de vierde keer uithalen.
4 In het antwoord aan de Noordrandburgemeester deelde Milquet ook mee dat twee routes van plaats zouden wisselen. Die naar het Westen (DENUT) en naar het Zuidwesten/Zuiden (CIV). Deze horen historisch én in functie van hun bestemming boven Brussels grondgebied thuis. Ze werden al eerder noordwaarts verschoven. Volgens een AIP voorpublicatie dd. 3 december 2013 wil Wathelet ze nu definitief en volledig boven Vlaanderen leggen.
Ook hier gaan de Vlaamse ministers STOP zeggen. Anders maken de routes CIV naar het Zuidwesten/Zuiden en DENUT naar het Westen vanaf 9 januari 2014 onmiddellijk na het opstijgen een veel te scherpe bocht naar rechts, naar het Noorden en vliegen waar nu al de enige echte Noordrandroutes vliegen: NICKY naar het Noorden en HELEN naar het Noordwesten (spectaculair schouwspel als u toch stilstaat op het viaduct van Vilvoorde). Na uitgebreid en nog altijd geconcentreerd bochtenwerk boven de Noordrand (pech voor de bewoners die hetzelfde vliegtuig meerdere malen ‘horen’) mogen ze naar het Zuidwesten/Zuiden en Westen afdraaien. Ze wisselen namelijk niet van plaats. Wathelet verplaatst ze.
CIV vliegt nu nog ‘officieel’ op de Ring, grotendeels op Vlaams grondgebied. DENUT vliegt nu ‘officieel’ op de grens tussen het Brussels en het Vlaams Gewest (op de ‘frontièrelinguistique’ volgens het kabinet van Wathelet, ten Zuiden van de Romeinsesteenweg en over het Buro& Design Center en het Koning Boudewijnstadion).
Omdat het magnetisch noorden verschuift, heet baan 02/20 voortaan 01/19. De voornoemde routes zouden bijgevolg in dit kader ook 1 graad moeten zakken ten opzichte van de huidige omschrijving/tekening. Wathelet geeft ze er in de nieuwe omschrijving respectievelijk 5 graden en 1 graad meer naar het Noorden bij en maakt de bocht onmiddellijk na het opstijgen respectievelijk 5 en 10 graden noordelijker.

Het resultaat van deze technische truukjes? Beide routes schuiven noordelijker, weg van Brussel en verder naar Vlaanderen, geconcentreerd op de Noordrand die ook reeds overvlogen wordt door de routes naar het Noordwesten en het Noorden.
De Vlaamse regeringspartijen beginnen deze doorgestoken kaarten op tafel te leggen. Aan hen om ook te STOPPEN dat de CIV straks officieel boven de kerk van Strombeek en het centrum van Wemmel vliegt. En de DENUT officieel ver in Vlaanderen, boven Vilvoorde, Grimbergen en Meise.
We herhalen nog even wat het luchthavenakkoord voor ALLE routes - boven Oostrand, Brussel én Noordrand - vereist in de vorm van vijf federale principes. Een akkoord dat Wathelet beweert letterlijk uit te voeren. Tussen haakjes wat zijn kabinet, in casu de heer Touwaide,in zijn naam doet.
1. Veiligheid (Wathelet/Touwaide legt alle routes richting Noordrand gevaarlijk scherpe S-bochten op, onmiddellijk na het opstijgen en dwingt piloten om deze S-bochten te vliegen met onveilig veel rugwind)
2. Capaciteit (Wathelet/Touwaide negeert protesten hieromtrent verkeersleiders).
3. Zo rechtstreeks mogelijk naar bestemming (Wathelet/Touwaide legt S-bochten na opstijgen op en laat DENUT naar het W vliegen via N/NW en CIV rond Brussel naar ZW/Z vliegen via NW/W daar waar de kanaalroute de meest rechtstreekse route is voor deze bestemming.)
4. Geen concentratie boven dicht bevolkt gebied (Wathelet/Touwaide creëert eerste 5 à 10 kilometer na vertrek superconcentratie boven Noordrand. Hij verkiest voor CIV niet het dunbevolkteHeizelgebied maar het dichtbevolkt Strombeek en Wemmel. Voor DENUT verkiest hij niet het dunbevolkte Ossegempark en idem Heizel maar dichtbevolkte woonkernen van Vilvoorde, Grimbergen en Meise).
5. Eenvoudige procedures (Wathelet/Touwaide doet het omgekeerde van wat logisch zou zijn. In functie van hun bestemming horen de vluchten naar het ZW/Z thuis in Brussel en is de kanaalroute de enige logische optie. Het gebruik van die route tijdens het weekend, inclusief de vakantiepieken, bewijst dat dit een veilige optie is die ook de nodige capaciteit heeft. Desondanks blijft Wathelet/Touwaide kiezen voor een complex schema van vliegroutes naar CIV met overwegend omleidingsroutes over de Noordrand en die bovendien verschillend zijn tijdens de nacht en de dag, tijdens de week en het weekend én in functie van de tonnenmaat/QC).
Minister Durant wou met de heer Touwaide in 2001 in één keer de nachtvluchten boven de Noordrand concentreren. De Noordrand kwam in opstand. De heer Touwaide heeft zijn les geleerd, sust nu de publieke opinie én de politiek en doet het bij Wathelet stap voor stap en ditmaal voor dag- én nachtvluchten.
Vlaamse partijen en ministers: u begint te beseffen wat er in dit aartsmoeilijke technische dossier echt gebeurt. U WIST niet eens dat de preview van de AIP er lag! En dat heet informatie? Waar wacht u op om consequent de vijf principes toe te passen, ELKE beslissing van Wathelet hierop af te checken en eindelijk uw kiezers de bescherming te geven die de wet u toelaat?
Geef uw Vlaamse kiezers evenveel rust als Wathelet de Franstalige kiezers geeft.

1.    

Bijlagen

1.     Publicatie in het AIP

2.     Samenvatting van Schepen van Woluwe

3.     Brief minister Milquet.

4.     Schema huidige routes vanaf baan 25R