NOORDRANDBURGEMEESTERS VRAGEN GALANT EXTRA HINDER VOOR WERKEN CORRECT TE VERDELEN
 

Burgemeesters Noodrand bezorgd over hinder door werken luchthaven

Vijf burgemeester richten schrijven aan minister Galant

Vijf burgemeesters uit de Noordrand richtten een schrijven aan de minister van Mobiliteit, Jaqueline Galant. In hun brief uiten ze hun ongerustheid over de geplande werken aan de tarmac van de nationale luchthaven en de bijkomende geluidshinder die dit voor de regio met zich mee zal brengen.

Grimbergen – Van 3 tot 15 augustus zullen er werken gebeuren op de tarmac van de luchthaven van Zaventem. Hierdoor zal de kruising van baan 01/19 en 25L/07R in die periode gesloten zijn.

De burgemeesters van Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde en Wemmel zijn ongerust dat dit een aanzienlijke bijkomende lawaaihinder voor de Noordrand zal veroorzaken. Zij herinneren de minister van Mobiliteit aan het scenario van augustus 2013. Destijds waren er werken aan baan 25R. Door favoritisme van bepaalde groepen en omwonenden resulteerde dit in een concentratie van vluchten boven de Noordrand.

De vijf burgemeester vragen om tijdens de werken van augustus de vluchten beter te spreiden door niet enkel via de bocht naar rechts te laten vliegen, maar dat ook de bocht naar links en de Kanaalroute te gebruiken, ook 's nachts, als alternatief voor de vertrekken vanop baan 19.

De burgemeesters wachten nu op een reactie van minister Galant.

Marleen MERTENS

Burgemeester Grimbergen

 

Gemeente Grimbergen uit haar bezorgdheid voor de verwachte bijkomende concentratie van vliegbewegingen tijdens geplande werken.

Grimbergen pleit zoals steeds, voor een correcte spreiding van vluchten en overlast.

Uit de informatie die BAC/Belgocontrol blijkt dat in de periode 3 augustus en 7 september 2015 alle nachtvertrekken van baan 25R zullen vertrekken en dat men niet van plan is om iets aan de routes te veranderen.

Praktisch betekent dit dat tussen 3 augustus en 7 september 2015 alle nachtvertrekken van baan 25R zullen vertrekken en (met uitzondering van enkele lichte toestellen die na de invoering van het ‘moratorium’ op 2/4/2015 nog over de Kanaalroute mogen) in een bocht naar rechts over de Noordrand zullen worden omgeleid via de bestaande vliegroutes: lees naast de NICKY, HELEN, DENUT en CIV (de laatste twee al onterecht ingevolge de verschuivingen van 9/1/2014) ook alle vertrekken naar HUL via de vanaf 2/4/2015 terug in gebruik genomen ZOULOU-routes (die volgens de luchthavenakkoorden dienden afgeschaft te worden).

Dit is totaal onaanvaardbaar en staat in schril contrast tot de creativiteit die BA/Belgocontrol aan de dag heeft gelegd in augustus 2013 tijdens de werken op baan 25R: toen vertrokken àlle nachtvertrekken van baan 25L (en landden overigens ook alle nachtelijke landingen op 25L zonder enig capaciteitsprobleem) en werden via NIET GEPUBLICEERDE routes onder controle van de verkeerstoren omgeleid via een grote bocht naar rechts over de Noordrand louter en alleen om de bewoners van zone 3 en de Oostrand ’s nachts te ontzien.

Bovendien bestaan er ook wanneer enkel 25R beschikbaar is andere alternatieven:

  1. -         - Ofwel de bocht naar links met afdraaihoogte op 1700 voet die overdag in gebruik is. Dit kan via NOTAM die tijdens de werken ook het nachtelijk gebruik van de gepubliceerde bocht naar links toestaat)

  2. -          Ofwel de bocht naar links met afdraaihoogte op 700 voet (buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) wat geen enkel probleem geeft omdat de 25L buiten gebruik is en er geen conflict kan ontstaan met doorstarts van landende toestellen op 25L. Dit kan onder controle van de verkeerstoren, via Notam maar ook indien vooraf publicatie van die routes wordt gevraagd, kan dit nog zonder probleem voordien worden gerealiseerd. Zo liet Staatssecretaris Wathelet immers in 2013 in het AIP opnemen dat in de periodes dat baan 19 als ‘single runway” (opstijgen en landen op dezelfde baan) werd gebruikt dat bocht naar rechts op 700 voet moest worden gemaakt ipv op 1700 voet.

Wat gaat u hiervoor ondernemen? Wanneer?”

In de pers: Burgemeesters bezorgd over lawaaihinder door werken op luchthaven