Commentaar Actie Noordrand: Deze Leuvens alliantie is vooral zeer NIMBY en maakt om haar gelijk te halen een nogal  tendentieuze interpretatie van de WGO richtlijn.

 

Mission statement : “het nastreven van een duurzame oplossing voor de ganse Leuvense regio via de terugkeer van alle vliegverkeer in de decenniaoude vliegcorridor

PERSBERICHT

Route 07 Rechtdoor: meest billijke en logisch route

De bewoners aan de west- en zuidrand van Leuven begrijpen de intentie van het Leuvense stadsbestuur hoegenaamd niet om een motie in te dienen tegen de nieuwe vliegroute 07-Rechtdoor. Waarom is de provinciehoofdstad wel bekommerd om de corridor van Wijgmaal, op 6.5 km van Leuven centrum, en plots niet meer om de dorpskernen van Veltem-Beisem, Winksele en Bertem, ook op slechts 6.5 km van Leuven centrum?

Geconfronteerd met toenemend vliegtuiglawaai in haar westflank ten gevolge van allerlei ‘spreidingsplannen’, heeft de stad Leuven in 2012 zelf geijverd voor deze nieuwe route omdat ze de best mogelijke oplossing biedt. Immers, de 'historische vliegtuigcorridor’ (een strook van ongeveer 20 km lang, in het verlengde van de twee parallelle landingsbanen 25L en 25R en strekkend van de luchthaven tot in Rotselaar) werd van bij het ontstaan van de luchthaven (1945-1959) tot omstreeks 2000-2003 quasi permanent (95 % van de tijd) gebruikt om te landen. De invoering van de procedure 07-Rechtdoor op 6 maart 2014 plaatst het vliegverkeer terug in die oorspronkelijke bedding en minimaliseert op deze manier het aantal burgers en het grondoppervlak dat wordt blootgesteld aan vliegtuiglawaai dat de WereldGezondheids-(WHO)regels ver overtreft.

In alle ons omringende landen heeft men reeds lang begrepen dat spreiden nooit billijk is. Elke opsplitsing van route verhoogt het aantal gehinderden en het getroffen grondoppervlak (bij gelijke bevolkingsdichtheden is dat + 60%). Daarom verplicht de Europese wetgeving de regio’s om maatregelen te nemen in het kader van ruimtelijke ordening. Vlaanderen is uiteindelijk ook met die oefening gestart (http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/eu-richtlijn). Maar tot vandaag kunnen mensen - soms onwetend - een huis kopen in de historische corridor, knal onder de vliegtuigen, waar de WHO-geluidsnormen NOOIT gerespecteerd kunnen worden, zolang Zaventem een luchthaven heeft. Als die persoon dan toevallig Leuvens gemeenteraadslid is, dan moeten blijkbaar de vliegtuigen maar uitwijken. Het NIMBY gedrag van 1 gemeenteraadslid van Groen wordt dan blijkbaar voldoende om zomaar te ijveren om 60 km2 woongebied en de dorpskommen van Meerbeek, Veltem-Beisem, Winksele, Leefdaal en Bertem onleefbaar te maken, behalve indien er zwaar geïnvesteerd wordt in woningisolatie.

De bewoners aan de west- en zuidrand van Leuven zouden het WEL logisch vinden dat het stadsbestuur van Leuven de correcte invoering van de 07-Rechtdoor procedure eist. Het stadsbestuur weet heel goed dat bij een correcte uitvoering van de 07-Rechtdoor procedure, de vliegtuighinder voor de bewoners buiten de corridor, zowel ten noorden, oosten, zuiden als westen van Leuven, opnieuw minimaal zal zijn. Al deze bewoners hebben hopelijk destijds niet voor niets bewust gekozen om NIET in de historische vliegtuigcorridor te gaan wonen. Voor de juiste uitvoering van de 07-Rechtdoor procedure verwijzen we naar het evaluatierapport van WerkGroepLeuven, dat op eenvoudig verzoek verkrijgbaar is. Dit rapport dient evenwel niet verward te worden met het ‘memorandum’ van de tegenstanders van de route, die zichzelf ook Werkgroep Leuven Rechtdoor hebben genoemd. Het is ons trouwens een raadsel waarom de tegenstanders met hun naamkeuze aansturen op verwarring bij bewoners, politici en overheid.

De bewoners aan de west- en zuidrand van Leuven hebben dan ook besloten zich te verenigen in de Alliantie Regio Leuven, met als doelstelling: "het nastreven van een duurzame oplossing voor de ganse Leuvense regio via de terugkeer van alle vliegverkeer in de decenniaoude vliegcorridor".

De Alliantie Regio Leuven roept het stadsbestuur van Leuven dan ook op om aan de regering en Belgocontrol de onmiddellijke uitvoering te vragen van de procedure Leuven 07-rechtdoor, zoals overeengekomen in juli 2013 en verder gepreciseerd in de nota van WerkGroepLeuven.

Burgemeesters :

Bertem : albert.mees@bertem.be

Grez-Doiceau : bourgmestre@grez-doiceau.be

Haacht : edmond.fillet@haacht.be

Herent : marleen.schouteden@herent.be

Holsbeek : hans.eyssen@holsbeek.be

Huldenberg : vangoidtsenhoven.danny@huldenberg.be

Kampenhout : burgemeester@kampenhout.be (Kris Leaerts)

Kortenberg : chris.taes@kortenberg.be

Leuven : louis.tobback@leuven.be

Lubbeek : burgemeester@lubbeek.be (Theo Francken)

Oud-Heverlee : adri.daniels@oud-heverlee.be

Rotselaar : info@dirkclaes.be

Steenokkerzeel: kurt.ryon@steenokkerzeel.be

Alle schepenen van Leuven :

louis.tobback@leuven.be; carl.devlies@leuven.be; dirk.robbeets@leuven.be; dirk.vansina@leuven.be; myriam.fannes@leuven.be; mohamed.ridouani@leuven.be; els.vanhoof@leuven.be; bieke.verlinden@leuven.be; erik.vanderheiden@ocmw-leuven.be; gust.vriens@leuven.be;

De ondertekenaars van de Verklaring van de Leuvense Regio 2012 :

- Parlementsleden uit de Leuvense regio : marianne.thyssen@europarl.europa.eu; carl.devlies@leuven.be; karin.brouwers@vlaamsparlement.be; tine.eerlingen@n-va.be; els.demol@n-va.be; danny.pieters@n-va.be;

- Gemeentebesturen van Leuven, Herent, Bertem en Oud-Heverlee : mohamed.ridouani@leuven.be; gust.vriens@leuven.be; marc.morris@bertem.be; jan.buysse@bertem.be; philippe.scheys@herent.be; jo.declercq@herent.be; willy.kuijpers@herent.be; paul.pues@oud-heverlee.be; (burgemeesters: supra)

- Bewonersgroepen uit Leuven, Kortenberg, Herent, Bertem, Oud-Heverlee, Waals-Brabant : 3012wd@gmail.com; pv@plan.be; agb2@telenet.be; agh@telenet.be; johan.boon.132357@belnot.be; tbbwasbl@gmail.com;

- WerkGroepLeuven : werkgroepleuven@skynet.be;

De federale regering (premier, vice-premiers en medewerkers) :

info@premier.fed.be; info@mod.mil.be; Koen.Geens@ckfin.minfin.be; contact.reynders@diplobel.fed.be; info@vandelanotte.fed.be; info@pensioenminister.be; info@laurette-onkelinx.be; info@wathelet.fed.be; philippe.touwaide@wathelet.fed.be; pierre.crevits@wathelet.fed.be; Pierre.Sohier@wathelet.fed.be; bert.wollants@n-va.be