Ackermans & van Haaren maakt meerwaarde met verkoop BIAC van 40 mio euro, transactie naar verwachting afgerond begin 2005

Published: 17:40 08.11.2004 GMT+1 /HUGIN /Source: Ackermans & van Haaren
/BXS: ACKB /ISIN: BE0003764785

Ackermans & van Haaren verkoopt participatie in BIAC De aandeelhouders van BIAC hebben vandaag een principieel akkoord bereikt met betrekking tot de verkoop van hun participatie in BIAC aan een consortium onder leiding van Macquarie Airports. Macquarie Airports en de consortiumleden verwerven 70% van de aandelen, de Belgische Staat behoudt 30%. (zie perscommuniqué ING)

In het kader van dit akkoord heeft Ackermans & van Haaren besloten haar participatie (4,66%) in BIAC mee te verkopen. De geplande verkoop zal voor AvH een positieve cash impact hebben van € 49 miljoen, hetgeen een meerwaarde impliceert van ongeveer  € 40 miljoen.
 
Verwacht wordt dat de transactie afgerond zal worden tegen eind 2004 / begin 2005, na goedkeuring door de bevoegde autoriteiten.

Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde dienstengroep actief in 4 kernsectoren : bagger- en milieudiensten (DEME, één van de grootste baggerbedrijven ter wereld), human resources diensten (Solvus Resource Group, N°5 in de Europese uitzendmarkt), financiële diensten (Bank Delen, één van de grootste onafhankelijke privé-vermogensbeheerders in België, Bank J. Van Breda & C°, niche-bank voor de ondernemer en de vrije beroepen), en private equity (Sofinim, één van de grootste risicokapitaalverschaffers in België met een EVCA-waarde van € 291,2 miljoen). De groep concentreert zich op een beperkt aantal strategische participaties met een groeipotentieel.

Alle persberichten van AvH en haar belangrijkste groepsvennootschappen evenals de 'Investor Presentation' zijn ook te consulteren op de AvH website : www.avh.be

Antwerpen, 8 november 2004

Voor bijkomende informatie kunt u telefonisch terecht bij :

Luc Bertrand
Voorzitter van het Executief Comité
tel: +32.3.231.87.70
e-mail : dirsec@avh.be