Onze voorstellen


Daedalus stelt voor hoe het ook kan:

Evenredige spreiding van de dag- en nachtvluchten

Daedalus heeft voorstellen uitgewerkt ten behoeve van de verantwoordelijke instanties met daarin alternatieve, veiliger, minder gezondheidsbelastende want beter gespreide oplossingen voor het verdelen van de last van Brussel Nationaal.

Spreiding van de dag- en nachtroutes:

-         Alternerend opstijgen van R25 en L25 / 20 bij westenwind

-         Alternerend opstijgen van R7 en L7 /  2 bij oostenwind

-         Spreiding van de opstijgroutes.

Deze procedures worden ten titel van voorbeeld gegeven, om aan te tonen dat het ook anders kan.

Bij westenwind :

 


Daedalus vraagt :

Onmiddellijk:

-  creatie van een Noordrand belangengroep, samengesteld uit de gemeenten, actie Noordrand/
   Daedalus.

-  creatie van een objectief overlegorgaan waarin alle betrokken partijen eerlijk inspraak
   hebben en die doorwegen bij de politieke besluitvorming, al dan niet via onderlinge
   akkoorden. Objectief van dit orgaan: optimalisatie van de spreiding van alle dag- en
   nachtroutes over Brussel, de Oostrand en de Noordrandgemeenten.

 - het opnieuw invoeren van de opstijgprocedures voor dag en nachtvluchten van voor
   23 februari 2001 te vragen (datum waarop de eerste aanpassingen naar concentratie   
   werden doorgevoerd).

Per 1 juli 2003:

 -  invoering van de nieuwe gespreide routes.

Zolang dat niet het geval is kan ze niet anders dan

  - haar toevlucht te nemen tot juridische actie.