Mededeling gemeentebestuur i.v.m. gewijzigde opstijgroute 'Leuven rechtdoor'

11/06/2014

De gemeenten Haacht, Herent, Holsbeek, Kampenhout, Keerbergen en Rotselaar hebben op woensdag 11 juni 2014 overlegd over de toegenomen lawaaihinder en onveiligheid als gevolg van de gewijzigde opstijgroute van de luchthaven van Zaventem, de zogenaamde ‘Leuven rechtdoor’.

Samen vertegenwoordigen deze zes gemeenten ongeveer 100.000 inwoners, die naast de landende vliegtuigen, nu bijkomende lawaaihinder ondervinden van de opstijgende vliegtuigen.

De gemeenten hebben afgesproken dat ze gezamenlijk klacht zullen indienen bij www.airportmediation.be, het klachtenmeldpunt van de luchthaven. Ook roepen zij de inwoners op om hetzelfde te doen, om meer gewicht te geven aan de bezwaren. Daarnaast zal een memorandum opgesteld worden en overgemaakt aan alle partijvoorzitters, met daarin de grieven van de betrokken gemeenten. Dit in afwachting van de benoeming van een nieuwe bevoegde minister.

In het regeerakkoord was vastgelegd dat bij wijzigingen van de vluchtroutes er overleg diende te zijn met de betrokken gemeenten. Dit is niet gebeurd. Deze beslissing was éénzijdig en zonder overleg

De belangrijkste bezwaren betreffen in eerste instantie de onveiligheid van opstijgende en dalende vliegtuigen die mekaar kruisen. Daarnaast is er de sterke concentratie van de opstijgende vliegtuigen die hierdoor voor dagelijkse hinder zorgen in de regio. Tevens zijn er vragen bij de correcte uitvoering van de opgelegde procedures omdat de opstijgende vliegtuigen op 15 kilometer van de luchthaven nog zeer laag vliegen. Tenslotte behelst de huidige opstijgroute Leuven rechtdoor een bijkomende omweg en dus meer brandstofverbruik, meer kosten en slechter voor het milieu.

Publicatiedatum: 11 juni 2014