Mail van kabinet Galant 3.4.2015

 
Galant wil naar een globaal plan van hinderbeperking voor de bevolking in haar geheel in overleg met de Gewesten
 

Mevrouw, Meneer,

 

Conform de instructie die op 23 oktober 2014 werd gegeven en gevolg gevend aan een rechterlijke beslissing inzake de  vluchten boven Brussel is het moratorium m.b.t. het overvliegen van Brussel sinds 2 april jl. in voege getreden.

Die terugkeer naar de eerdere vliegroutes (van vr 6 februari 2014) is heilzaam voor een deel van de Brusselaars en een opluchting voor sommigen, maar mag slechts een eerste stap zijn op weg naar een globaal plan van hinderbeperking voor de bevolking in haar geheel. Daar verbindt ik mij toe, overeenkomstig het regeerakkoord.  

 

In afwachting van meer structurele oplossingen waaraan ik vandaag en morgen blijf werken in overleg met de Gewesten, heb ik beslist dat naast het moratorium ook nog twee geluidsbeperkende procedures zullen worden toegepast, n bij het opstijgen en n bij het landen.

Bij het opstijgen wordt de toepassing van geluidsbeperkende vertrekprocedures zoals Noise Abatement Departure Procedure 1 (NADP1) heringevoerd op Brussel-Nationaal opdat de vliegtuigen zo snel mogelijk hoogte zouden winnen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de recentste ICAO-aanbevelingen om een procedure van het NDAP1-type toe te passen met het oog op een maximale geluidswinst in de omgeving van de luchthaven.

Bij het landen voerde men reeds de Continous Descent Operation (CDO) uit op banen 25R/25L en op baan 19. Die procedure moet nu ook effectief worden op de 07-banen en, enkel wanneer de luchtverkeersveiligheid het gebruik van de voorkeursbanen niet toelaat, op baan 01.

Om zo snel mogelijk tastbare resultaten te laten optekenen heb ik Belgocontrol opgedragen om de gewijzigde procedures en de maximale toepassing ervan onder de aandacht te brengen van de luchtverkeersleiding. In geval van niet-naleving van de routes en van de procedures zouden sancties kunnen worden toegepast.

Ik kan u verzekeren dat ik mij volledig blijf inzetten om tot structurele oplossingen te komen voor alle Brusselaars en alle buurtbewoners die last ondervinden van de luchthavenactiviteiten en dat ik een luisterend oor blijf hebben voor iedereen.

 

Inmiddels verblijf ik,

 

Met de meeste hoogachting,

 

Jacqueline GALANT,

 

Minister van Mobiliteit,

belast van Belgocontrol en NMBS

 

Geachte mevrouw, meneer,

 U stuurt mij met zn velen e-mails sedert mijn ambtsopname.

Uw overwegingen en opmerkingen met betrekking tot het vliegdossier van en naar de luchthaven van Brussel-Nationaal wil ik zo snel mogelijk behandelen.

Daarom deel ik u hierbij een gemeenschappelijk e-mailadres mede (mail@galant.fed.be) waarop al uw berichten gecentraliseerd zullen worden en van waaruit stelselmatig een antwoord zal gegeven worden.

Inmiddels verblijf ik,

Hoogachtend,

Jacqueline GALANT

Minister van Mobiliteit,

belast van Belgocontrol en NMBS