Daedalus


Als de architect uit de Oudheid die zijn zoon Icarus waarschuwde dat als hij te hoog vloog, de kaarsenwas waarmee zijn verenwaren bevestigd, zou smelten en hij zou vallen, waarschuwt Daedalus nu de overheid dat ze ook te hoog dreigt te vliegen als het om de politiek van de verdeling van dag-en nachtroutes rond Brussel gaat.

De betrokken overheden en instanties waren ten tijde van de start van Daedalus : de Federale Overheid en haar Ministerie van Mobiliteit en Verkeer en minister Durant, de Vlaamse Overheid en haar Ministers van Milieu Dua en van Volksgezondheid Vogels, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het BIAC en Belgocontrol.

Daedalus is een werkgroep vrijwilligers. Deze ontstond binnen de uit de G7 (de groepering van de Noordrandgemeenten) gegroeide Actie Noordrand.  Binnen Daedalus werken een aantal specialisten aan de volgende dossiers:

- juridische acties

- persinformatie

- organisatie van persconferenties

- politieke lobbying

- medische duiding

- geluidsisolatie

- inwonersinformatie en bewustwordingspolitiek

- e-citizenschip via website en e-mail

- opzetten van evenementen, ...

Nadat bleek dat een handtekeningactie van Actie Noordrand die 7.000 namen opleverde, geen gehoor kreeg bij de inmiddels gecreŽerde overlegorganen, heeft deze kerngroep besloten tot hardere actie over te gaan, geld ingezameld en een kortgeding aangespannen. Dat was het begin van werkgroep Daedalus..


De redactionele verantwoordelijkheid van de artikelen ligt bij de respectievelijke actiegroepen.

Actie Noordrand beperkt zich tot het verzamelen van deze artikelen.