Actieplan Omgevingslawaai 2013-2018

 

Geachte, beste,

Dit kwam op tafel tijdens het laatste Overlegcomité bij BIAC waar Eddie helaas verstek moest laten gaan en die ik sindsdien hierover nog niet aan de lijn kreeg.

 
Is het gemeentebestuur van Grimbergen van dit plan op de hoogte?
Zo ja, wat is uw feedback geweest. Zo nee, wat is uw reactie en wat stelt u voor te doen.

Cfr Noordrandburgemeesters?

 
Wij gaan er sowieso mee naar de pers zodra we dit hebben uitgespit maar laten de Noordrandburgemeesters (met uitbreiding van Steenokkerzeel en Kortenberg?) graag de eer. Wel overleg aub.

 
Als dit pootjes krijgt en een eigen leven gaat leiden dan krijgt de Oostrand eindelijk zijn zin. Een luchthaven die ongehinderd over woestijngebied in Vlaanderen kan vliegen en die lastposten van omwonenden gedeporteerd naar ????? Waar gaan ze tienduizenden zo niet meer dan 100.000 mensen huisvesten die rond het BHG werken en willen wonen?

 
Historisch: pervers plan/ Eerst concentreren, dan onteigenen. Want alleen wie overvlogen wordt wordt onteigend. Dat is als je een gele ster opnaaien en dan zeggen: je hebt een gele ster dus ik mag je deporteren.

 
Wie niet weg MOET verkoopt als de duvel zijn woning voor ze openlijk ontwaardt wordt.
Franstalig België geeft zijn anti-Vlaamse gevoelens vorm en een Vlaamse minister werkt er nog aan mee ook!

 
Ik moet het zelf nog uitprinten en doornemen... zie hieronder mijn eerste analyse en reacties.

 

Vlaams Gewest = cfr Europese richtlijn Omgevingslawaai: spoorwegen, wegen, en luchtverkeer, 

Drastische maatregelen naar mensen binnen bepaalde geluidscontouren,  geen wonen meer mogelijk, 3 gewesten moeten deze in België doorvoeren. Allang mee moeten klaar zijn.


 

Actieplan Vlaams Minister Leefmilieu Joke Schauvliege omgevingslawaai: vrij drastisch plan , plotseling op tafel. Raar moment  is plan om mensen die hinder hebben aan te pakken via ruimtelijke ordening,

indeling in zones,

geluidscontouren, +70 dB, daar mag niet meer gewoond worden, onteigenen,

zone 65-70 dB: verregaande beperkingen, geen nieuwe woningen meer;

55-65 DB woongebieden beperkte invoering. (loopt tot Meise, toch, Emiel? Dus Grimbergen en Vilvoorde zijn toch ook betrokken?) ) Dwz ook; ontwaarding onroerend goed want openlijk toegegeven lawaaihinder.

Gemeentes rond luchthaven via Milieuraad bevraagd: ergens eind januari. Steenokkerzeel? Machelen? en Kortenberg? hebben advies gegeven. (luchthaven niet bij betrokken niet om advies gevraagd,)

Gewesten zouden (nog) niet bereid zijn tot onderling overleg.

 

Beste Josephine,

 

Ik had gehoopt hiermee te mogen wachten tot de verzending van het verslag van de overlegcommissie – er was afgesproken dat we dit zouden meesturen in bijlage – maar dat zal waarschijnlijk nog enkele dagen duren.

Daarom laat ik graag meneer Obama nog heel even wachten om je dit met prioriteit te bezorgen.  =)
Dadelijk volgt nog een mailtje met deel 2.

Aangezien ik hetzelfde document waarschijnlijk pas later deze week kan doorsturen aan ALLE leden van de commissie, samen met het verslag, zou ik het op prijs stellen als u deze mail in de tussentijd met de nodige discretie behandelt.

Vriendelijke groet,

 

Jan

 Beste,


 


 

Hierbij kreeg ik het LNE dossier officiëel als lid van het Luchthaven Overlegcomité (waarover het dossier overigens een interessante paragraaf bevat) met het verzoek nog even niet naar de pers te gaan. 


Er kan wel mee gelobbied worden.


M vr groet


Josephine Overeem

lid Milieuraad Grimbergen

Jan Van der Cruysse 

Spokesperson & Media Relations Manager

Brussels Airport Company

 

Dag Marleen,


Schepen Eddie Boelens informeerde de Milieuraad gisterenavond over je telefoontje met, als ik het goed verstond Michel Boodts,
van kabinet Schauvliege? Een jurist die werkt binnen de cel Leefmilieu en natuur?

Is er iets gezegd of afgesproken dat we zouden moeten weten?
Want ik zou, nu het Obama effect aan het uitdeinen is en net voor de paasvakantie, de perscontacten die in stand by staan en het dossier al lazen, aan het werk willen laten gaan.

Ter informatie: Marc en Hilde hebben tijdens het paasverlof ergens een ontmoeting met de MP. Marc heeft al een uitstekende analyse gemaakt van het LNE dossier waarin hij vooral concludeert dat als de nachtvluchten verminderen en verdwijnen de geluidscontour een stuk kleiner wordt en dat dat de Vlaamse Gemeenschap veel minder zal kosten aan onteigening en isolatie, als het ooit zover komt. En dat het gedaan moet zijn dat op het federale vlak boven Vlaanderen geconcentreerd wordt en dat daarna die geconcentreerd overvlogen Vlaamse burgers de prijs moeten betalen. En dat de milieuvergunning de meest aangewezen manier is om daarmee zijn burgers te beschermen. Marc en Hilde zijn hierover allang met de MP aan het spreken, het LNE dossier komt op het juiste moment, het komt er nu op aan dat er een beslissing komt van Vlareg.
 
 
Marc heeft ook gevonden dat het rapport zich nog baseert op wetenschappelijk voorbijgestreefde meetgegevens (Miedema). Dat wordt ook opgenomen. Veel werk!

Ik lees je graag.

hartelijk

Josephine
 

Besten,


Hierbij samenvatting van gesprek met collega van Hilde in Kortenberg: milieuambtenaar Inge Hauspie die ik belde om bevestiging te krijgen: Kortenberg is idd de derde gemeente die geraadpleegd is door kabinet Schauvliege naast Machelen en Steenokkerzeel. Ze was al gebeld door collega's van Kampenhout waar de burgemeester niet bevraagd was.

Voorliggend LNE dossier is idd voorontwerp, de reacties van de 3 burgemeesters worden meegenomen voor het definitieve ontwerptekst die dan na een periode van Openbaar Onderzoek (we weten sinds de milieuvergunning wat dat geeft) waarna een definitief plan gemaakt wordt.

De ambtenaar wist niets van geheimhouding en gaf me de raad als ik het advies wilde lezen beroep doend op de Openbaarheid van Bestuur een schrijven te richten aan de gemeentesecretarissen van de drie bevraagde gemeentes die binnen de 14 dagen of de gevraagde informatie door moeten sturen of een onderbouwde weigering. (Iedereen kan dit doen: burgemeester, milieuschapen, ambtenaar, en elke burger).

Alle overwegingen die ik aanhaalde nav de in het LNE rapport geformuleerde plannen voor onteigening van panden en gronden, wettelijk verplichte isolatie en wettelijk verplichte meldingsplicht dat een goed zich binnen een bepaalde geluidszone bevindt, plus de afwezigheid van budgetplannen werden volgens haar in de reactie van Kortenberg opgenomen.

"Noch de gemeente noch de burgers kunnen dit immers betalen", zei ze o.m. en er is door Kortenberg ook gewezen over de gevolgen voor het gewestplan en door de leefbaarheid.

Ze wist niet van de verouderde meetmethode die door Marc Goethals werd aangehaald (cfr Miedema) noch dat nieuwe meetmethodes al tot heel andere resultaten zouden leiden.

 Ze constateerde met mij dat de verschillende bestuursniveaus in dit land weinig of niet overleggen en dat dit niet in het belang van de burgers is. Ze heeft met kabinet Wathelet dezelfde ervaring als wij: ze stuurt regelmatig aangetekende brieven met vragen om informatie en die worden even regelmatig niet binnen de wettelijke termijn van 14 dagen beantwoordt, al is het maar bevestiging van ontvangst, net zo min als de staatssecretaris overigens parlementaire vragen beantwoordt.

Moesten de Kortenbergse, Steenokkerzeelse en Machelse gemeentesecretarissen met een onderbouwde weigering komen dan is er nog een wettelijk inzagerecht; elke burger heeft het recht om documenten te kunnen raadplegen. 

 
Mijn brieven naar de 3 gemeentesecretarissen gaan vandaag op de post, het staat u allen vrij hetzelfde te doen. Geen van de 3 gemeentelijke adviezen kwam al in de openbaarheid (itt tot het LNE dossier).