VANDE LANOTTE DOET HET IN THUISHAVEN OOSTENDE NIET BETER DAN IN ZAVENTEM
ALS MINISTER OPENBARE BEDRIJVEN: WILOO MOBILISEERT BEVOLKING


 

Wiloo-flash nummer 03-2004

 

De bevolking wordt weer eens bedrogen!

Er staat voor de luchthaven een nieuwe milieuvergunning in de startblokken. Die zal vanaf 2005 voor 20 jaar (tot 2025!) gelden. Zoals het bij een dossier van dergelijke omvang betaamt werden de inwoners van Oostende en Middelkerke via de pers ge´nformeerd, dat er daarover op 25 mei a.s. om 20.00 uur een informatievergadering zou doorgaan in het stadhuis van Oostende. Het betreft hier namelijk geen vergunning  voor een tuinhuisje maar voor een ware autostrade boven ons hoofd met daarbij jaarlijks 7200 nachtelijke bewegingen (20 per nacht!) + alle stank en lawaai! Ook de hele vrachtafdeling van de luchthaven wil men langsheen de Torhoutsesteenweg en zo dichterbij de Oostendse stadskern overplaatsen !

Plots heeft Stad Oostende de geplande afspraak met de bevolking afgelast. De beslissing gebeurde op het hoogste niveau door het schepencollege, omdat het college een informatievergadering over een controversieel punt op drie weken van de verkiezingen kan missen als kiespijn.

Maar Stad Oostende wil de bevolking nog meer bedriegen!

De aanvraag voor de nieuwe milieuvergunning, 1000 bladzijden lang, ligt formeel ter inzage op het Stadhuis, zo luidt het, ů echter slechts tot 7 juni. Daarna wordt een informatievergadering uiteraard zinloos. Tot 7 juni kunnen bezwaren worden ingediend. In plaats van, zoals het bij goed bestuurlijk beleid past, de hele regio te informeren over de vraag van de luchthaven om explosief te mogen groeien, informeert de stad Oostende zo weinig mogelijk mensen. Slechts een 800-tal inwoners, het strikt wettelijk minimum, wordt per brief aangeschreven! Opzet en resultaat : de bevolking buiten spel zetten !

De overheid wenst geen pottekijkers !

De Vlaamse overheid, hierin gesteund door Stad Oostende en federaal begrotingsminister Vande Lanotte, wenst in alle stilte haar eigen gangetje te gaan. Pottekijkers zijn niet welkom !

 

De hoogst verlieslatende luchthaven ZAL gratis een volledig nieuwe vrachtafdeling krijgen langsheen de Torhoutsesteenweg, met alles erop en eraan, terwijl de omwonenden de waarde van hun huizen zien dalen en voortaan de hele stad lawaai en keronsinegeur zal moeten ondergaan !

De hoogst verlieslatende luchthaven ZAL een voor 20 jaar geldende nieuwe milieuvergunning toebedeeld krijgen.

Visie van de overheid : De bevolking kan de pot op !

 Hartelijk dank bij voorbaat

vzw WILOO 

 

p.s. : bezoek onze website www.wiloo.be                                                                                                       

                                                                                                  v.u. : vzw WILOO  Kruidenstr. 19  8400 Oostende

 

PS: HET SCHEPENCOLLEGE WORDT OVER DEZE ZAAK GEINTERPELEERD TIJDENS DE GEMEENTERAAD VAN VRIJDAG 28 MEI A.S.

ALLEN, SAMEN MET WILOO, DAARHEEN!

--------------

OSTEND AIRPORT BLIJFT GROEIEN DANK ZIJ GAMMELE, GEVAARLIJKE, OUDE BAKKEN
DIE OP AFRIKA EN OOST-EUROPA VLIEGEN

Oostende, 14 april 2004

Beste Pers,

Het recent Air-Memphis-incident staat elkeen wellicht nog vers in het geheugen gegrift.
Dit geval kwam uitgebreid aan bod in zowel de nationale als de internationale pers.
Het allerlaatste AM-vrachttuig crashte op 2 april jongstleden te Cairo tijdens het opstijgen richting Oostende.
Het zoveelste incident op rij van op Oostende opererende toestellen (zie www.wiloo.be).

Ondanks het nieuw management , blijft Ostend Airport als voorheen vooral die luchthaven voor gammele, oude bakken van Afrikaanse en Oost-Europese origine.  Dat deze doodskisten een voortdurend risico zijn voor de Oostendse bevolking, deert blijkbaar onze Belgische, Vlaamse en Oostendse overheid niet.
De onge´nteresseerde reacties op WILOO's klachten over Air Memphis zijn hiervan getuige !

Nochtans worden .....

* 77 % van de vrachtvluchten op Oostende uitgevoerd door Afrikaanse toestellen.

* 21 % van de vrachtvluchten op Oostende uitgevoerd door Oostblok- vliegtuigen.

En wat zegt Europa hierover ?

Luchtvaartmaatschappijen uit Afrika hebben een kans op ongevallen van minstens twee maal het wereldgemiddelde.
Oost-Europese landen kennen de hoogste kans op ongevallen, ongeveer 50 maal meer dan in West-Europa.

Wiloo heeft zo dikwijls de maatschappijen die op Oostende opereren aangeklaagd omwille van de onveiligheid.
Maar dat viel telkens in dovemansoren zowel bij onze ministers van Mobiliteit, Bert Anciaux en Gilbert Bossuyt als bij het Directoraat Generaal der Luchtvaart.
Uiteindelijk wordt Air Memphis een vliegverbod opgelegd, wanneer het te laat is natuurlijk en AM - na de crash van 2 april - toch geen vrachtvliegtuigen meer beschikbaar heeft om op Oostende te vliegen (zie www.wiloo.be) !

De tabel hieronder toont voor het eerste kwartaal van 2004 het aantal vrachtvluchten uitgevoerd door Afrikaanse, Oost-Europese en toestellen van andere origine :


Herkomst
Type Vluchten Maatschappijen

Afrika

Egypte
B-707
29
Air Memphis

A-300
100
Egypt Air

EthiopiŰ
B-757
61
Ethiopian Airlines

Ghana
DC8
54
MK Airlines

B-747
11
MK Airlines

Nigeria
DC10
12
DAS Air Cargo

Zuid-Afrika
DC8
16
African Intern.
Totaal
(77%)
283


Oostblok

Bulgarije
An-12
29
Diverse

Kazakhstan
An-12
1
Berkut Air

Litouwen
Tu-204
1
Aviapaslauga

MoldaviŰ
An-12
4
Airline Transport

Oekra´ne
An-12
10

Diverse

Rusland
An-12
12
Diverse

An-26
18
Pskov Avia

An-124
3
Volga-Dnepr

Totaal
(21%)
78

Andere

Israel
B-747
3
CAL Cargo Airlines

VS (*)
DC8
1
Murray Air


DC10
1
DAS Air Cargo

B-747
3
Evergreen

Totaal
(2%)
8

Alg. totaal
369

(*) Golfregio-gebonden vluchten uitgezonderd

Hieruit blijkt dat minstens 3/4 van de vrachtvluchten worden uitgevoerd door in Afrika geregistreerde vliegtuigen, waarvan de
luchtwaardigheidsattesten worden afgeleverd door Afrikaanse autoriteiten.  Oude propellers Antonovs-12 en -26 staan in voor 1/5 van de eigen vrachtvluchten.  Slechts 2 % van de vluchten komen op rekening van vliegtuigen, geregistreerd in landen waarvan de attesten betrouwbaar zijn.
Europese en Noord-Amerikaanse bestemmingen met moderne en stille vliegtuigen worden Ostend Airport duidelijk niet gegund.Ostend Airport was en blijft dus een Dirty Airport !

Voor vzw WILOO

Luc Daivier
Voorzitter
0479/911218
www.wiloo.be
info@wiloo.beVS (*)

Vragen Belangrijk Geen mening Te mijden
Behoud beperkte luchthaven? 41,67% 27,08% 31,25%
Reconversie luchthaven=sluiting? 66,67% 29,17% 4,17%
Uitbreiding van de luchthaven? 0,00% 14,58% 85,42%
Last van geurhinder? 87,50% 8,33% 4,17%
Luchtkwaliteit belangrijk? 97,92% 2,08% 0,00%
Last van lawaaihinder? 97,92% 2,08% 0,00%
Aanplanting randbos als bufferzone? 33,33% 41,67% 25,00%
Veilige vliegtuigen? 95,83% 4,17% 0,00%
Hinderen oefenvluchten? 91,67% 6,25% 2,08%
Hinderen nachtvluchten? 93,75% 4,17% 2,08%
Jaarlijkse info-avond Stad Oostende? 85,42% 14,58% 0,00%
Communicatie met pers-radio-tv? 91,67% 8,33% 0,00%
Contact met andere organisaties? 87,50% 12,50% 0,00%
Info via WILOO-flash? 91,67% 8,33% 0,00%
Streven naar normen WHO? 93,75% 6,25% 0,00%
Duidelijke standpunten v/d politici? 100% 0,00% 0,00%