Frequentie boven Diegem was tussen 3 en 5 uur gewoon onmenselijk


Mail Nacht van 30 op 31 oktober

Mijnheer de Ombudsman, Beste Raf,

Hiermede dien ik klacht in voor de vreselijke frequentie waarmee wij overvlogen werden in de tweede helft van de nacht vooral tussen 3 en 5 uur. Dit is onmenselijk.

Zou U zo vrinedelijk willen zijn de vliegtuigenlijst en radartracks voor deze nacht te bezorgen ? Met dank bij voorbaat.

De politici die dit toelaten tonen duidelijk aan dat ze GEEN ENKEL RESPECT hebben voor de burgers, de inwoners van het dichtsbevolkt gebied van ons land.

Met vriendelijke groeten,

F.D. Diegem