Het spreidingsplan voor het weekend wordt sinds juli in zone 1 niet meer toegepast, wilt u instructies geven om het toe te passen?

Mail 30.10.2004

Mijnheer de Minister Landuyt,

Ik had begrepen dat u totaal instemde met de geest van het spreidingsplan vanop de luchthaven van Zaventem. Aan de hand van wat wij hier in Diegem - zone 1 - meemaken wens ik dus hiermede klacht in te dienen voor het niet naleven van het spreidingsplan.

Inderdaad de regeling voor de week-end wordt niet toegepast ongeveer vanaf juli wegens zo gezegd de werken, als wij per toeval eens niet overbelast worden is het dankzij een forse - lees goed een forse - noord - noordoostendwind.

Ik wens nu bij jongste nacht en dag te blijven : wij werden constant - constant om de minuut overvlogen tot ongeveer 22 uur op 29/10 - wat minder daarna maar daarbij een buitengewoon luidruchtig toestel rond 10.45. Normaal zou Diegem niet overvlogen worden van 23 uur tot 6 uur tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag, nu wij werden deze nacht gedurende beide periodes flink overvlogen - en vanaf 7 uur deze morgen tot ongeveer 12 uur deze middag hadden wij om de minuut en zelfs minder dan om de minuut een vliegtuig - waarschijnlijk te wijten aan de vertrekken voor allerheiligen verlof.

Dit is gewoonweg onleefbaar en stemt overeen - kunt u dit aan de DHL mensen BV ALS VOORBEELD GEVEN - dat voor onze voordeur er om de minuut een luidruchtige moto voorbij raast en af en toe zelfs op het einde van de straat een omekeer maakt en terugkomt en dit bijna 24 uur op 24.  Normaal gezien mag men niet een grasmaaier gebruiken tijdens het week-end maar vliegtuiglawaai is toegelaten en zelfs goed gevonden door politici, zo gezegd de mensen die ons verdedigen ?????????

Ik kan begrijpen dat de ombudsdienst geen klachten meer krijgt - gezien de meeste klachten van de Oostrand komen en ze niet meer overvlogen worden.

Zou u AUB instructies kunnen geven om het spreidingsplan toe te passen. Of staat u er niet achter ???

Hoogachtend.

F.D. Diegem