Blijkbaar zijn windnormen en veiligheid niet door normen en regels bepaald en voor iedereen gelijk, net zo min als schone lucht en gemeten hinder, hier, onder de politieke bocht naar rechts.

Maandag 30 mei 2005

Aan de Minister van Mobiliteit
De Heer Renaat LANDUYT

Geachte meneer de Minister,

Het spreidingsplan van Uw voorganger Bert Anciaux, is ontstaan na lange studie en met als achterliggende gedachte een zo gelijk mogelijke spreiding van de hinder.
Er is een moeizaam compromis uitgerold, verre van perfect, maar met een lichte verbetering voor de zwaarst getroffenen en een lichte verslechtering voor hen die niet zoveel hinder hadden. Althans dat was de boodschap.
Men is niet over één nacht ijs gegaan, en het heeft ook even geduurd voor het er was.
Wat ik sindsdien heb zien gebeuren, is een eenzijdige afbraak van het plan om één zone te ontzien.
Ik begrijp dat als we de beslissing aan de mensen overlaten, niemand hinder wil. Toch vind ik het bevreemdend en angstaanjagend hoe één bepaalde groep mensen hier toch gemakkelijk mee wegkomt. Of anders gezegd, waarom laat het landsbestuur dit toe.
Ik hoef U natuurlijk niet te zeggen over wie ik het hier heb. U heeft ze onlangs nog flink geholpen.
Nu wilt U, en ik denk dat het alleen in Uw eigen belang is, met een wettelijk kader de procedures vastleggen, om al die rechtszaken wat in te dammen. Desalniettemin dacht ik in al mijn onschuld dat windnormen ook al een kader schiepen. Maar klaarblijkelijk waait dezelfde wind elders harder als bij ons. Of hoe zit dat eigenlijk?
In mijn ongelooflijke stommiteit ben ik er ook van uitgegaan dat veiligheid een door normen en regels vastgelegd en voor iedereen gelijk beginsel is.
Dom dom DOM ben ik. Weet U wat het betekent onder de bocht naar rechts te wonen en de vliegtuigen over je dak te horen scheuren overdag en 's nachts? En dit om andere bewoners van een lichte hinder te "bevrijden". Die 700 foot, meneer de Minister, is erg laag voor een woonwijk. En het gekraak van de vliegtuigen doet ons soms van schrik wegduiken (alsof dat helpt...). Neen veiligheid en schone lucht (laten we dat ook niet vergeten) is niet voor ons
zeker.
Om terug te komen op mijn uitgangspunt: het spreidingsplan van Bert Anciaux, daarin was die "vrije" zaterdag voor ons uit compensatie voor de zware tol die wij door de week betalen. Daar was over nagedacht.
Excuseer mijn  vrijpostigheid, maar ik geloof dat Uw beslissing het ons af te nemen, snel, ondoordacht en op verkeerde gronden is genomen.

J.
Zone 1
Machelen-Diegem, onder de (politieke) bocht naar rechts.