Minister Landuyt, wat heeft het voor zin het spreidingsplan te evalueren als het niet wordt nageleefd?

Mail dd 28.11.2004

Mijnheer de Minister,

Eens te meer richt ik u een klacht ivm het niet naleven van het spreidingsplan deze dagen, of bestaat deze niet meer.
Ik verneem dat u een evaluatie maakt van verleden maanden, heeft het nog zin als het niet toegepast wordt ???

Nacht vrijdag op zaterdag 26/27 november werd Diegem verschillende malen overvlogen o.a. om de 10 minuten tussen 3.50 en 4.40 uur.

Zaterdag 27/11 - een odd Saturday - geen windje te bespeuren maar Diegem werd constant overvlogen vanaf 25R de ganse morgen, minder frekwent in de namiddag. Dus geen beloofde compensatie voor de zoveelste keer.

Gedurende de nacht van zaterdag op zondag, werd blijkbaar de 25L gebruikt voor de opstijgingen, dus werd Diegem nog regelmatig overvlogen wezen het onrechtstreeks.

Zondag 28/11. Het begon goed tot de Singapour Airlines om 9.47 u persé de 25R wenste te gebruiken.
Hij werd gevolgd door 8 anderen tussen 10.48 en 14.42 u (10.48 - 11.23 - 11.33 HBA - 11.44 - 12.30 Korean Airlines - 13.14 - 14.42 - ik vraag mij af wat met deze vliegtuigen gebeurde tijdens de werken in augustus) en ondertussen kregen we regelmatig luidruchtige toestellen vanaf de 25L (10.08 - 10.48 leger - 10.56 - 11.12 ....).

Vanaf 16.55 u werd er bijna constant over onze kop opgestegen.

Ik vernam ook dat de windnormen voor niet-gebruik van de 25R voor de opstijgingen opgetrokken zouden worden, met andere woorden zullen dus de enige periodes waar we van wat stilte kunnen genieten ook al verdwijnen:  bij noorden-, oosten- en noordoostenwind. Men zegt altijd dat het gevaarlijk is de 02/20 baan te gebruiken zodra er een briesje is, maar voor de 25R geeft dat dus blijkbaar niet, is het omdat bij problemen de vliegtuigen rechtstreeks over Brussel zullen vliegen en daar crashen bij ernstige problemen. Is dit verantwoord?

Ik hoop dat de ombudsdienst mij de lijst van de vluchten en de radar tracks zal bezorgen voor bovenvermelde dagen en nacht en dank de personen die het zullen uitvoeren.

Met de meeste hoogachting,

F. D.
Diegem

Alles wordt gedaan om de 02/20 te vermijden en Diegem/Noordrand ook tijdens vrije weekends te belasten
Mails  26/29.11.2004

Mevrouw,

Zaterdag morgen tussen 03:00 en 06:00 hadden we windrichting 270° met 10 knopen windsnelheid.
Voor zondag 21 november is opgestegen vanaf de baan 25R tussen 06:00 en 10:15 tengevolge lage zichtbaarheid en laag wolkendek. Vanaf 10:30 is de baan 20 voor vertrekken in gebruik genomen.

Met vriendelijke groeten,
Ing. R A F De Baerdemaeker  
Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel Nationaal

Mevrouw,

Bij lage zichtbaarheid wordt voor veiligheid steeds de langste baan gebruikt, in dit geval 25R.
Landen zal dan steeds gebeuren op 25R en L, tengevolge ILS.
Baan 02/20 is uitgesloten tengevolge lagere categorie van ILS systeem.

Met vriendelijke groeten,

R A F De Baerdemaeker

Geachte,

Alles wordt dus wel gedaan om 02/20 te vermijden.

M. vr. groet
F.D.
Diegem


-----Oorspronkelijk bericht-----

Geachte Ombudsman, Beste Raf,

Ik dank u voor de antwoorden en uitleg dit u stuurde nav mijn klachten.

Kunt u mij uitleggen waarom bij lage zichtbaarheid en laag wolkendek de ene baan of de andere meer of minder geschikt is, het fenomeen moet zich toch op dezelfde manier voordoen op het ganse luchthavengebied ?

Beste groeten,

F. D

Vervolg spreidingsplan, weekendcompensatie, een saga van onwil en sabotage.

Mails dd 6.12.2004

Madame, Monsieur,

Je m'étonne de vos remarques. Quand on parle de samedi pair ou impair, on a toujours parlé sur une base annuelle en fonction de la numérotation de la semaine, il y en a 52 par an.

La personne qui peut contrôler, dicter ou influencer la météorologie, le temps, le vent, la température et la visibilité n'existe pas encore sur terre, que je sache. Les conditions atmosphériques de ce samedi 4 décembre 2004 ne permettaient pas une utilisation de la piste 02 orientée vers le nord, et équipée seulement en catégorie 1 pour les opérations par faible visibilité.

Si les pistes principales sont les deux pistes 25 orientées Ouest, ce n'est pas du tout un hasard. Ces deux pistes sont orientées dans le sens des vents dominants en Belgique. Ces deux pistes sont par ailleurs mieux équipées que la 02 pour les opérations par faible visibilité, la 25 L est catégorie 3 et les travaux de cet été sur la 25 R avaient pour but de la rendre opérationnelle également en catégorie 3.

Je fais totalement confiance aux données météo qui me sont communiquées, et il faut toujours veiller à garantir en priorité la sécurité de la navigation aérienne avant toute autre considération.

Je reste à votre disposition.

Philippe TOUWAIDE

Directeur van de Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal

Monsieur Touwaide,

Je vous remercie pour votre réponse.
La seule conclusion que l'on peut tirer de cette affaire - et je ne veux polémiquer - ni rechercher dans les fonds de caves qui a dit quoi il y a des mois - c'est que les compensations prévues pour ce que VOUS avez appelé une situation infernale pour Diegem - ne sont pas appliquées.
SI CE N'EST POSSIBLE il faut que les personnes responsables de cet aéroport et les politiciens tirent les conclusions - il n'y a pas 36 solutions.
- réduire fortement les mouvements
- ou les délocaliser;  
- ou comme veulent les associations de l'Oostrand, faire des champs de ..... de Diegem, Haren, Evere, Laeken etc...
- et de l'autre côté pour les atterrisages, bref un noyau Bruxellois, sur un ilôt (j'oublie le village de Zaventem).

Meilleures salutations

F. D.

Mijnheer de Minister,
 


Eens te meer dien ik hiermede klacht in wegens het niet naleven van het spreidingsplan dit weekend.
 

Zaterdag 4 december werden wij in zone 1 (Vlaanderen + Brussel dus) constant overvlogen vanaf ruim voor 6 uur en dit de ganse dag door.

F.D. Diegem
-----------------------------------------

28.11 en 5.12 nogmaals werken op zondag op 02/20, werken die mensen soms alleen in het weekend?

Mails 5/13.12.2004

Mevrouw
 

Op 5 december waren er voor 10:00 drie aanvragen voor gebruik van baan 25R.
Vanaf 10:00 waren er kalibratievluchten voor de banen 02/20 met onderbreking tussen 13:30 en 14:30 (met vertrekken vanaf baan 20).

In bijlage de lijst van de vliegtuigen op 28 november en 05 december zoals gevraagd in Uw schrijven aan de minister.

Met vriendelijke groeten,
Ing. R A F De Baerdemaeker  

Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel Nationaal

Actual date/time A/D Code RWY Aircraft type ICAO code Quota count SID
28/11/2004 06:59 D 20 F50 1 HELEN2L
28/11/2004 07:43 D 20 A319 1.7 HELEN2L
28/11/2004 08:41 D 20 F70 1 HELEN2L
28/11/2004 09:20 D 20 RJ85 1.4 NIK1L
28/11/2004 09:37 D 20 RJ1H 1.6 DENUT2L
28/11/2004 09:47 D 25R B764 7.9  
28/11/2004 10:06 D 20 RJ70 1.4 NIK1L
28/11/2004 10:10 D 20 C130 11.9 DENUT2L
28/11/2004 10:18 D 20 RJ1H 1.6 NIK1L
28/11/2004 10:31 D 20 C130 11.9 DENUT2L
28/11/2004 10:46 D 25R B763 8.8  
28/11/2004 10:55 D 25L B763 10.2 DENUT2C
28/11/2004 11:00 D 20 F70 1 HELEN2L
28/11/2004 11:12 D 25L B763 8.8 DENUT2C
28/11/2004 11:15 D 20 A320 2.4 HELEN2L
28/11/2004 11:17 D 20 RJ85 1.4 NIK1L
28/11/2004 11:22 D 25R B763 10.2  
28/11/2004 11:32 D 25R L101 22.4  
28/11/2004 11:44 D 25R B744 24  
28/11/2004 12:00 D 20 MD82 6 NIK1L
28/11/2004 12:03 D 20 F50 1 HELEN2L
28/11/2004 12:08 D 20 B763 10.2 DENUT2L
28/11/2004 12:29 D 25R B744 36.3  
28/11/2004 12:46 D 20 A319 1.7 HELEN2L
28/11/2004 13:14 D 25R MD11 11.1  
28/11/2004 14:01 D 20 BE20 1 HELEN2L
28/11/2004 14:04 D 20 A320 4.1 HELEN2L
28/11/2004 14:13 D 20 JS31 1 NIK1L
28/11/2004 14:15 D 20 GLF4 1 DENUT2L
28/11/2004 14:29 D 20 F50 1 HELEN2L
28/11/2004 14:39 D 25R MD11 10.7  
28/11/2004 14:45 D 20 B462 1.3 NIK1L
28/11/2004 14:52 D 20 RJ1H 1.6 NIK1L
28/11/2004 15:11 D 20 RJ1H 1.6 NIK1L
28/11/2004 15:14 D 20 RJ85 1.4 DENUT2L
28/11/2004 15:18 D 20 B736 1.3 NIK1L
28/11/2004 15:27 D 20 RJ1H 1.6 HELEN2L
28/11/2004 15:28 D 20 A319 1.7 HELEN2L
28/11/2004 15:38 D 20 A319 1.7 HELEN2L
28/11/2004 15:44 D 20 RJ1H 1.6 DENUT2L
28/11/2004 15:47 D 20 RJ1H 1.6 DENUT2L
28/11/2004 16:55 D 25R DC10 19.7  
28/11/2004 16:58 D 25R E145 1  
28/11/2004 16:59 D 25R E145 1  

Actual date/time A/D Code RWY Aircraft type ICAO code Quota count SID
05/12/2004 06:32 D 25R DC87 8.4  
05/12/2004 07:07 D 20 F50 1 HELEN2L
05/12/2004 07:40 D 20 A319 1.7 HELEN2L
05/12/2004 07:51 D 20 A310 6.5 NIK1L
05/12/2004 07:57 D 25R B744 21.9  
05/12/2004 08:37 D 20 F70 1 HELEN2L
05/12/2004 09:05 D 25R B744 21.9  
05/12/2004 09:25 D 20 RJ1H 1.6 NIK1L
05/12/2004 09:32 D 20 RJ70 1.6 NIK1L
05/12/2004 09:44 D 20 B764 7.9 DENUT2L
05/12/2004 09:47 D 20 RJ85 1.4 DENUT2L
05/12/2004 10:07 D 25R RJ85 1.4  
05/12/2004 10:09 D 25R A320 3.1  
05/12/2004 10:10 D 25R RJ85 1.4  
05/12/2004 10:12 D 25R RJ85 1.4  
05/12/2004 10:18 D 25R RJ1H 1.6  
05/12/2004 10:20 D 25R B763 8.8  
05/12/2004 10:25 D 25R B734 3.2  
05/12/2004 10:26 D 25R A320 3.3  
05/12/2004 10:39 D 25R RJ1H 1.6  
05/12/2004 10:41 D 25R B733 2.2  
05/12/2004 10:44 D 25R B763 10.2  
05/12/2004 10:47 D 25R A319 2.1  
05/12/2004 10:55 D 25R H25B 1.1  
05/12/2004 10:58 D 25R F70 1  
05/12/2004 11:01 D 25R A333 9.3  
05/12/2004 11:05 D 25R A320 2.8  
05/12/2004 11:07 D 25R A320 2.4  
05/12/2004 11:08 D 25R RJ85 1.4  
05/12/2004 11:10 D 25R B763 8.8  
05/12/2004 11:15 D 25R B733 2.2  
05/12/2004 11:17 D 25R B733 2.2  
05/12/2004 11:20 D 25R B744 24  
05/12/2004 11:22 D 25R B763 10.2  
05/12/2004 11:26 D 25R DH8D 1  
05/12/2004 11:28 D 25R A306 9.2  
05/12/2004 11:33 D 25R B734 3.2  
05/12/2004 11:35 D 25R B738 3.6  
05/12/2004 11:37 D 25R B734 2.8  
05/12/2004 11:49 D 25R L101 22.4  
05/12/2004 11:52 D 25R MD82 6.1  
05/12/2004 11:54 D 25R B763 10.2  
05/12/2004 11:57 D 25R RJ85 1.4  
05/12/2004 11:58 D 25R F50 1  
05/12/2004 12:00 D 25R RJ85 1.4  
05/12/2004 12:03 D 25R A333 9.9  
05/12/2004 12:06 D 25R CRJ2 1  
05/12/2004 12:10 D 25R B737 2.1  
05/12/2004 12:16 D 25R B763 10.2  
05/12/2004 12:21 D 25R A321 7.1  
05/12/2004 12:28 D 25R A319 1.7  
05/12/2004 12:34 D 25R MD82 5.8  
05/12/2004 12:41 D 25R B734 2.8  
05/12/2004 12:52 D 25R GLF5 1.3  
05/12/2004 12:55 D 25R B734 3.2  
05/12/2004 12:58 D 25R CRJ7 1.3  
05/12/2004 13:06 D 25R RJ1H 1.6  
05/12/2004 13:10 D 25R B736 1.8  
05/12/2004 13:12 D 25R A320 2.7  
05/12/2004 13:18 D 25R A319 1.8  
05/12/2004 13:22 D 25R RJ1H 1.6  
05/12/2004 13:57 D 25R B744 36.3  
05/12/2004 14:05 D 20 A321 4.7 HELEN2L
05/12/2004 14:12 D 25R MD11 10.7  
05/12/2004 14:18 D 20 JS32 1 NIK1L
05/12/2004 14:30 D 20 F50 1 HELEN2L
05/12/2004 14:48 D 25R RJ85 1.4  
05/12/2004 14:49 D 25R B462 1.3  
05/12/2004 14:52 D 25R RJ85 1.4  
05/12/2004 14:54 D 25R RJ1H 1.6  
05/12/2004 14:55 D 25R RJ85 1.4  
05/12/2004 14:57 D 25R RJ85 1.4  
05/12/2004 14:59 D 25R A319 2.1  
05/12/2004 15:01 D 25R RJ1H 1.6  
05/12/2004 15:02 D 25R RJ1H 1.6  
05/12/2004 15:04 D 25R A319 2.1  
05/12/2004 15:07 D 25R B735 1.6  
05/12/2004 15:08 D 25R RJ1H 1.6  
05/12/2004 15:09 D 25R RJ1H 1.6  
05/12/2004 15:15 D 25R B736 1.3  
05/12/2004 15:17 D 25R RJ1H 1.6  
05/12/2004 15:20 D 25R RJ85 1.4  
05/12/2004 15:22 D 25R B734 2.8  
05/12/2004 15:24 D 25R RJ1H 1.6  
05/12/2004 15:28 D 25R B752 2.4  
05/12/2004 15:31 D 25R RJ85 1.4  
05/12/2004 15:34 D 25R A319 1.7  
05/12/2004 15:35 D 25R SB20 1  
05/12/2004 15:38 D 25R B462 1.3  
05/12/2004 15:41 D 25R B462 1.3  
05/12/2004 15:45 D 25R RJ85 1.4  
05/12/2004 15:46 D 25R RJ1H 1.6  
05/12/2004 15:49 D 25R A320 3.1  
05/12/2004 15:51 D 25R A319 1.7  
05/12/2004 15:54 D 25R CRJ2 1  
05/12/2004 15:55 D 25R RJ85 1.4  
05/12/2004 15:57 D 25R A306 9.9  
05/12/2004 15:58 D 25R A306 8.6  
05/12/2004 16:05 D 25R A320 3.7  
05/12/2004 16:13 D 25R RJ1H 1.6  
05/12/2004 16:18 D 25R BE20 1  
05/12/2004 16:22 D 25R B742 67.6  
05/12/2004 16:25 D 25R MD11 11.1  
05/12/2004 16:29 D 25R B733 2.2  
05/12/2004 16:30 D 25R A319 2.1  
05/12/2004 16:35 D 25R B735 1.7  
05/12/2004 16:40 D 25R B734 2.8  
05/12/2004 16:45 D 25R E145 1  
05/12/2004 16:49 D 25R RJ1H 1.6  
05/12/2004 16:56 D 25R E145 1