Even zaterdag: 155 opstijgingen tussen 6 u en 13 u en 108 tussen 14 u en 23 u, geen wonder dat Noordrand zaterdagochtend krijgt! (Zie ook mail Oostrand zelfde datum)

Mail 25 april 2005

Mijnheer de Minister,

Alhoewel ik geen reden heb om een klacht in te dienen ivm het niet naleven van het spreidingsplan jongste weekend, wens ik wel enkele vaststellingen te doen.

Zaterdag 23 april, een even week, dus met vertrekken vanaf baan 25R en dit werd grotendeels prachtig nageleefd ondanks er soms noordenwind was.  De morgen was vreselijk, er waren wat minder vluchten in de namiddag. Als ik de tabel neem die ik van de ombudsdienst kreeg voor zaterdag 9 april (een even week dus ook), tel ik 155 opstijgingen tussen 6.07 u en 13.57 tegen 108 tussen 14.01 en 22.58. Dit stemt dus overeen met wat ik dacht en meerder maals heb vastgesteld, er zijn veel minder opstijgingen op een zaterdag namiddag dan in de voormiddag. Uw nieuw spreidingsplan komt er dus wel op neer onze zwaar getroffen zone nog meer te belasten en dit vooral we nu voor de vakantieperiode staan met vele charteropstijgingen in de vroege uurtjes.

Zondag 24 april. Bijna uniek, op één na geen enkele meldingswaardige opstijging vanaf 25 R tot 19.30 u ongeveer, daarna werden de sluizen opengezet. Ik heb wel gezien dat mijn haantje naar het noorden, dan naar het oosten of tussen beide keek voor een groot deel van de dag. Onze zone kreeg toch wel een flinke portie grondlawaai en een paar onrechtstreekse vluchten die na een rondje boven Brussel terugkwamen boven Diegem, maar voor zo iets klagen wij niet.

Ik wens toch terug te komen op die ene "company's - pilot's request". Inderdaad rond 16 u kregen wij een echte donderslag boven onze kop. Onmogelijk te zien over welke maatschappij het ging, we konden slechts het onderste van het toestel zien dat net boven de daken voorbij vloog. Ik dacht echt dat die ging neerstorten op het eind van de straat. Hoe is het mogelijk zo een toestel laten op te stijgen op een luchthaven zo dicht bij een grote stad ???? Dit is doodgewoon niet verantwoord.

Ik hoop dat de ombudsdienst mij de lijst van vliegtuigen (met bestemming) evenals de radartracks van opstijgingen op zaterdag en zondag zal laten geworden en dank ervoor bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

F. D. - Zone 1

Mail Oostrand