Nieuwe wijziging spreidingsplan voor zaterdag? Mensenrechten zijn blijkbaar niet gekend bij onze ministers als het niet om 'important' people gaat.

Mail 21 mei 2005

Mijnheer de Minister,

Als ik de media geloof hebt u dus een zoveelste aanpassing van het spreidingsplan doorgevoerd, de aanpassingen zouden slechts voor de zaterdag gelden - overdag blijkbaar. De zoveelste klap in het gezicht van de bewoners van zone 1 dus.

Indien het nieuwe plan toegepast werd, waarom werd ik dan deze nacht gewekt rond 3 uur 14, hoorde ik daarna nog enkele vliegtuigen om later door een bijzonder zwaar toestel opnieuw gewekt te worden net voor 5 uur, bijna onmiddellijk gevolgd door een ander toestel ????.

En natuurlijk enkele minuten na 6 uur was het onze dagelijkse kost, één vliegtuig na het andere non stop de ganse morgen, nu wat minder maar het blijft doorgaan.

Met andere woorden DISCRIMINATIE tot en met, GEEN ENKEL RESPECT voor de bewoners van zone 1 en geen noemswaardige compensaties. Mensenrechten zijn blijkbaar niet gekend bij onze ministers als het niet om "important people" gaat.

Ik verzoek vriendelijk de ombudsdienst mij de vliegtuig lijsten (MET SID's) en radartracks te laten geworden voor deze zaterdag en dank hem bij voorbaat ervoor.

Met de meeste hoogachting,

F.D.
Zone 1