Klacht ingediend bij verschillende instanties (Gemeente Meise, Ombudsdienst Zaventem, Vlaamse regering).
 

 

"Geachte,

 Bij deze wens ik mijn ongerustheid en verontwaardiging te uiten omtrent het sterk toegenomen vliegtuiglawaai in Meise, en dat sinds eind vorige week. Inderdaad, sinds eind vorige week wordt de lawaaihinder stilaan opnieuw ondraaglijk (luider, intensiever). Ik ben geen specialist ter zake, en kan maar alleen melden wat ik hoor en zie. En ik hoor hetzelfde verhaal echter bij het langer hoe meer mensen in de buurt, dus ik sta duidelijk niet alleen met mijn perceptie.

Het gaat niet alleen over het feit dat er meer intensiteit is als gevolg van de Paasvakantie - wat ik kan begrijpen - maar vooral het feit dat de vliegroutes blijkbaar aangepast zijn.

De hoek waarmee de vliegtuigen over Meise komen is duidelijk veranderd met als gevolg dat vliegtuigen die naar het westen tot het noorden moeten, vroeger ook wat meer over het agrarisch gebied (radar Brussegem - zes wegjes Oppem) vlogen.

Nu scheren ze bijna allemaal langs Meise centrum.

Hetzelfde fenomeen voor een aantal vliegtuigen die vroeger meer gespreid naar het noorden aan de andere kant van de A12 vlogen.

Nu vliegen de meestal pal over de A12 en dikwijls zelfs langs de kant van de dorpskernen Meise en Wolvertem

Het resultaat is stilaan bijna een volledige concentratie van vliegtuigen over de dorpskernen alleen.

Dit was mij bijvoorbeeld ook reeds opgevallen bij het wandelen in het park.

Wat daar een oase van rust zou moeten zijn, wordt platgevlogen door vliegtuigen.

Ik heb de indruk dat de vliegtuigen bij het opstijgen veel minder hoogte nemen zoals vroeger, en sneller onze richting uitkomen. Het lijkt dikwijls zelfs dat ze boven Meise maar pas hun definitieve richting beginnen te nemen.

Ik zie dat aan het feit dat sommige vliegtuigen heel wat bochtenwerk doen boven Meise.

Als dat waar is, wordt Meise in de lucht het verkeersknooppunt van de Noodrand, met zware concentratie tot gevolg.

Daarnaast is het mij ook opgevallen, dat de vliegtuigen die de ringroute nemen, opnieuw steeds meer en meer langs de Vlaamse kant beginnen uit te waaieren, met nog eens extra vliegtuiglawaai langs de toch de reeds zo geteisterde kant.

En als kers op de taart, worden de daluren hoe langer hoe meer niet meer gerespecteerd. Zo bijvoorbeeld - ik dacht dat het maandag avond was (sorry als het een andere avond was… op den duur …), hebben we zeker tussen de 5 tot 10 vliegtuigen gehoord die bulderend na 23 uur Meise overvlogen… en waarvan de laatste om 23u 45 ! Als ik mijn gras s’nachts zou beginnen af te rijden, dan staat de politie hier - en terecht - onmiddellijk.

Maar Zaventem staat blijkbaar boven de wet.

Dit alles doet mij het langer hoe meer denken aan de Durant periode.

Ik vermoed sterk dat: men aan het sleutelen is aan de vliegroutes in het kader van het overleg tussen de gewesten en regeringen omtrent de toekomstige vliegprocedures

Als dit waar is, en het zou zo blijven, dan wordt dit een ramp voor de leefbaarheid in Meise. men Brussel nog meer probeert te vermijden tijdens de Paasvakantie om hen geen extra hinder te geven.

Wat even erg is… ik ben niet minder dan een Brusselaar en heb dezelfde rechten als het op gezondheid en leefbaarheid aankomst.

Ik besef dat ik als enkeling machteloos sta tegenover de problematiek van het vliegtuiglawaai. Vandaar dat ik mijn vrees aan U wens over te maken in de hoop dat U via de politieke kanalen en eventuele participatie in overlegorganen over het vliegtuiglawaai, deze problematiek ten stelligste kan aankaarten.

Indien U over gegevens beschikt die de blijkbaar nieuwe en gewijzigde situatie verklaren, verneem ik het graag. Met vriendelijke groeten. Een geboren en getogen Meisenaar.

 

F, V, S

Meise