Beste Burgemeester,

 

Het verlopen weekend en gisterenavond heb ik enkele bewoners over de vloer gekregen met klachten over het toenemende vliegtuiglawaai in Wemmel (Domein van Bouchout ,  Zijp/Robbrechtsstraat).  Zoals in het verleden het geval was, wordt de hinder groot van zodra een zekere frequentie wordt overschreden. We hebben die nu opnieuw bereikt.

 

Ik heb de personen aangemoedigd:

1.     Lid te worden van Boreas, de vzw van Actienoordrand

2.     Hun beklag te doen bij de ombudsdienst

3.     Met hun burgemeester contact op te nemen.

De Noordrandburgemeesters dienen spoedig iets te doen aan de situatie. Het is hun verantwoordelijkheid het grondgebied leefbaar te houden voor de bewoners. Wij als actiegroep hebben begrepen dat we politiek niet het gewicht hebben om een leefbare oplossing af te dwingen.

Mijns inziens dienen de Noordrandgemeentes te eisen dat de capaciteit van de luchthaven wordt beperkt en dat de vluchten op een eerlijke mannier dienen worden gespreid.  We hebben als Actienoordrand hierover reeds meermaal gecommuniceerd.

 

Een mannier om in dit dossier “te bestaan” is het opstarten van juridische acties. In het verleden hebben wij er gedragen in opdracht van de gemeentes. Ik denk dat het impact groter zou zijn indien jullie zelf nieuwe juridische acties zouden opstarten.

 

Een nieuwe regering, nieuwe wegen om het draagvlak voor de hinder te testen. Indien er niet NU wordt gehandeld, krijgen we de volle laag over ons. Het zal steeds moeilijker worden om het niet rechtvaardig deel van de hinder naar andere grondgebieden terug te sturen.

 

Te uwer beschikking,

 

K.W