Mr. Touwaide zet gebruik 02 zwaar aan net als excuses om 02 niet te gebruiken (b.v. za 11.12.04). Anciaux' brief stipuleert nochtnans: baan 02 elke za gebruiken tenzij dit boven 50% gebruik komt...

Mails 20.12.2004
 

Mijnheer de Minister,

De laatste zaterdag van het jaar waar wij normaal niet overvlogen hadden mogen worden in zone 1 volgens het spreidingsplan.
Nu ja, er was wind, ik geef het toe maar wens toch nogmaals uw aandacht te vestigen dat wij verleden zaterdag 18 december letterlijk wakker geschud werden om 4.10 uur en van dan af CONSTANT overvlogen werden tot 's avonds.

Twee weken geleden gaf ik u een overzicht van onze weekends in zone 1, als ik de twee jongste zaterdagen erbij voeg geeft dit dat wij op 28 zaterdagen (gaande vanaf 5/6/2004) slechts 6 zaterdagen niet overvlogen werden waarvan 3 dankzij de werken aan baan 25R en 1 dankzij forse noorden wind. Hoe durven of met welke gegevens kunnen andere zones klagen over de vluchten op de zaterdagen ????? Graag had ik dat geweten en waarom er aandacht besteed wordt aan hun klachten.

Zondag 19 december evenals zondag 12 hebben wij wat rust gekend, maar nogmaals dit was te danken aan een noorden wind en niet door de toepassing van het spreidingsplan. Trouwens op 12 december werden wij reeds overvlogen vanaf 15 uur, het duurde wel tot 17.30 op zondag 19 december.

Mijnheer de Minister, ik hoorde u zeggen op radio en televisie dat u de klachten van de oostrand begreep, wilt dit zeggen dat u de bewoners van zone 1 als ondermensen beschouwd en geen enkele medelijden heeft met de mensen in deze zwaar getroffen zone, alle cijfers tonen het aan, wij worden dag in dag uit, dag en nacht bijna constant overvlogen, uren aan een stuk om de minuut.

Wanneer gaat u eens ons lot in acht nemen ????.

Met de meeste hoogachting,

F. D.
Diegem

Bruxelles, le lundi 20 décembre 2004

Concerne : utilisation de la piste 02 pour tous les atterrissages durant les trois premières semaines de décembre 2004

Madame, Monsieur,

En complément à ma première réponse du lundi 13 décembre 2004 et comme promis,  je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des éléments de réponse qui m'ont été fournis sur les conditions d'utilisation de la piste d'atterrissage 02 pendant les trois premières semaines de décembre 2004 :
- samedi 4 décembre 2004, 49ème semaine, samedi impair, opérations aériennes avec visibilité très réduite, piste 02 n'a pas pu être mise en service selon le plan, vent de 200° de 4 à 7 noeuds, utilisation des pistes 25 R et L
- dimanche 5 décembre 2004, opérations aériennes avec visibilité très réduite, piste 20 fermée suite à des vols de calibration du système d'atterrissage aux instruments de la piste 02 de 10 heures 07 à 13 heures 38 et de 14 heures 40 à 17 heures, utilisation des pistes 25 R et L
- mercredi 8 décembre 2004, utilisation de la piste 02 pour les atterrissages de 14 heures 48 à 17 heures 38, vent de 070° variant de 6 à 10 noeuds, soit un vent arrière de 6 à 10 noeuds sur la piste 25
- samedi 11 décembre 2004, 50ème semaine, samedi pair, utilisation de la piste 02 pour les atterrissages de 21 heures 12 à 24 heures, vent de 070° variant de 10 à 14 noeuds, soit un vent arrière de 10 à 14 noeuds sur la piste 25
- dimanche 12 décembre 2004, de 00 heure 01 à 14 heures 28, utilisation de la piste pour les atterrissages, vent de 090° de 6 à 8 noeuds, soit 6 noeuds de vent arrière tant sur la piste 20 que sur la piste 25
- samedi 18 décembre 2004, 51ème semaine, samedi impair, vent d'ouest empêchant d'utiliser la piste 02
- dimanche 19 décembre 2004, utilisation de la piste 02 de 06 heures à +/- 16 heures selon mes informations non confirmées, vent de 040° d'une intensité de 8 noeuds soit un vent arrière de 7 noeuds sur la piste 25 et de 8 noeuds sur la piste 20

Les normes de vent déterminent la possibilité d'appliquer ou non le plan d'utilisation des pistes tel qu'adopté par le Gouvernement fédéral ( en vigueur de nuit depuis le 22 mars 2004, de jour depuis le 18 avril 2004 ).

Les valeurs de vent applicables depuis le 27 mai 2004 sont :

Ces données techniques pourraient se traduire dans un langage plus simple de la façon suivante : l'utilisation d'une piste telle que prévue par le plan est possible pour autant que les valeurs de composantes de vent arrière et/ou de vent latéral NE dépassent PAS les limites fixées pour cette piste.

Je vous rappelle que le plan de dispersion des trajectoires par une rotation de l'utilisation des pistes est théorique. La conformité de son utilisation de jour comme de nuit reste totalement dépendant des conditions météorologiques. La direction et l'intensité du vent ou les performances propores de certains avions pourraient amener les autorités aéroportuaires à suspendre, modifier ou adapter temporairement et les pistes choisies et les heures de changement d'utilisation de ces pistes.

Je reste à votre disposition pour de plus amples informations et vous prie de croire à l'assurance de ma considération distinguée.

Philippe TOUWAIDE
Directeur van de Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal
 

Mail 22.12.2004

Monsieur Touwaide,

Je vous remercie pour les renseignements que vous me fournissez pour les atterrissages sur la piste 02 au mois de décembre. Puis-je vous demander de bien vouloir me faire prvenir un aperçu tout aussi détaillé concernant les décollages à partir de la piste 25R durant les nuits et les jours de cette même période et de m'indiquer le nombre de décollages durant cette période.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous présente mes meilleurs voeux pour l'an neuf, espérons avec un peu moins de plaintes des riverains.

Meilleures salutations

F.D. Diegem

Verzoek om tussenkomst bij minister Landuyt om over 25R zelfde gegevens te verkrijgen als ombudsman gaf voor 02.

Mail  aan minister Landuyt 26.12.2004

Mijnheer de Minister,

Ik kreeg onderstaand bericht van de ombudsdienst, meer bepaald van de Heer Touwaide en ben echt verbaasd van zijn reactie.
Inderdaad, in mijn oorspronkelijk bericht gericht aan U klaagde ik de situatie aan in zone 1, en hoe weinig het spreidingsplan toegepast werd zodra er een beetje rust was voorzien voor deze meest getroffen zone.
Het antwoord dat ik kreeg komt erop neer dat de Heer Touwaide wilt aantonen dat wij als "zieke" in onze terminale fase in een betere situatie zouden verkeren dan iemand waarbij een tumor onlangs werd ondekt omdat de eerste toch bijna dood is en dus zijn lijden automatisch beperkt zal zijn.

Ik ben ook de mening toegedaan dat een ombudsdienst aan iedere zone en aan iedere burger gelijkaardige informatie moet verstrekken en geen regio of burgers bevoordelen, vandaar mijn vraag om een even uitgebreide situatie voor de opstijgingen vanaf baan 25R te krijgen, waarvan de hinder voor onze zone komt. Hij weigert dit blijkbaar omdat ik de informatie doorgegeven heb aan Actienoordrand. Nu zijn antwoord was voor mij geen antwoord op mijn schrijven en het zou niet de eerste maal zijn dat een persoon een antwoord krijgt van de ombudsdienst op de vraag van een andere persoon, zo gaf ik het door want zijn antwoord kon wel interessant zijn voor anderen. Nogmaals het zou hier niet over een geheim moeten gaan en er werd ook geen misbruik van gemaakt, veranderingen aangebracht, neen een waarschijnlijk gezamelijk antwoord werd klakkeloos op de site gezet en dit niet door mijn toedoen. Indien de informatie van de ombdusdienst niet gebruikt mag worden, dan kan men de computer van deze dienst zo instellen of uitrusten dat er een teller opstaat om het aantal klachten te registreren, dit zou voldoende moeten zijn en veel geld besparen.

Nu kan ik slechts concluderen dat de ombudsdienst weigert cijfers te geven voor baan 25R om niet duidelijk aan te tonen in welke ellendige, onmensenlijke en schandalige situatie wij moeten leven. Hij heeft ons zo reeds een tijdje aan de lijn gehouden door te beweren dat wij minder overvlogen werden dan voordien omdat er minder bewegingen waren door de omstandigheden (faling Sabena, 11 september ...) en wou absoluut niet toegeven dat alle opstijgingen overdag geconcentreerd werden wat niet het geval was voordien, dus er waren effectief minder bewegingen laat ons zeggen 250 opstijgingen in plaats van 300 maar in plaats van 150 opstijgen kregen we er 250, deze elementaire vaststelling wou hij doodgewoon niet aannemen.

Mijnheer de Minister, ik verzoek u vriendelijk de nodige instructies te geven om ons toe te laten over dezelfde informatie te beschikken als de andere zones en dat voortaan de ombudsdienst onpartijdig de verschillende zones behandelt.

Ik dank u bij voorbaat voor uw tussenkomst en stuur u mijn beste wensen voor 2005.

F.D.
Diegem