Open Brief aan de Ombudsdienst nav Overlegforum 10.12.2013

Strombeek, 12.12.2013
 
Beste Ombudsman, 
 
Graag ga ik in op uw uitnodiging om bijkomende opmerkingen te maken of preciseringen te geven over wat tijdens het Forum van afgelopen dinsdag aan bod is gekomen is alvorens u het verslag maakt.

Ik wil inderdaad nog eens mijn verzoek om meer feedback van het DGLV via de Ombudsdienst verwoorden om elk misverstand te voorkomen.

Dit verzoek is tijdens het Forum door dhr Touwaide ten onrechte gerecupeerd als zou ik om een specifiek controle orgaan voor de luchthaven en alle officiŽle organisaties daarrond gevraagd hebben. Ik heb dat dinsdag niet gedaan, daarvoor niet en zal dat ook in de toekomst niet doen.

Meneer Touwaide spreekt mij al jaren aan over zo'n controle orgaan, liet herhaaldelijk weten dat hij dat orgaan liefst zelf zou leiden en vroeg vervolgens mijn (vermeende) invloed bij de toen verantwoordelijke politici aan te wenden. Ik ben TEGEN zo'n orgaan: als de instituten en organisaties een duidelijk taakomschrijving hebben, die bovendien publiek bekend gemaakt wordt dan kan ik als burger bij de Ombudsdienst klacht indienen en dan moet de Ombudsdienst voor mij verhaal kunnen halen bij de uiteindelijke verantwoordelijke: de minister of staatssecretaris en zijn kabinet waaraan die organen en instituten tenslotte rapporteren.

Ik vecht dus bovengenoemde recuperatie aan door te preciseren dat mijn verzoek mijn klachten betreft waarop de Ombudsdienst antwoordt dat ze deze voorleggen aan het DGLV ter verificatie en eventueel ter bijsturing van het vlieggedrag van degene die de klacht veroorzaakte (piloot van bepaalde luchtvaartmaatschappij).

Mijn verzoek is NIET om precies te weten welke luchtvaartmaatschappij met welk toestel op welke bestemming een fout beging, mijn verzoek is dat de Ombudsdsdienst binnen de wettelijke mogelijkheden het antwoord van DGLV doorstuurt nadat de Ombudsdienst antwoord kreeg van het DGLV. Het DGLV zou  in mijn visie ook net als de Ombudsdienst een termijn moeten krijgen waarbinnen ze verplicht moeten antwoorden.

De Ombudsdienst zou het (geanonimiseerde) antwoord op de site moeten zetten en het aan de klager sturen met alle informatie die klagers wettelijk mogen krijgen. De opmerking van een van de aanwezigen tijdens het forum dat de door dhr. Touwaide aangehaalde onmogelijkheid voor DGLV/Ombudsdienst om bepaalde zaken te vermelden (maatschappij, bestemming, vluchtnummer, dat deze gegevens via bepaalde websites probleemloos achterhaald kunnen worden en dat de reglementering terzake aangepast kan worden.

Als er meer transparantie zou zijn over de wijze waarop het DGLV luchtvaartmaatschappijen en hun piloten die zich niet aan de reglementering houden, bijstuurt en op het rechte pad houdt, en de Ombudsdienst zou dit gewoon publiek maken zodat de luchtvaartsector leert verantwoording af te leggen over haar doen en laten en de overheid over haar beleid inzake, dan zou er geen zoveelste controle orgaan nodig zijn.

Graag as such opnemen in het verslag

Met dank en vriendelijke groet

J. O