Op 8 km van de luchthaven zit dit zware toestel nog maar op 1 km hoogte! Vertikale track toont gehinderd opstijgen. Was ook dit toestel te zwaar geladen?

Klacht 30.10.2011

Geachte,

Welk was het zeer zware vliegtuig dat hier  zondag 31 oktober 2011 om 17u29 overvloog?
 Graag de H en de V track.

Hoogachtend

J.O.
Actie Strombeek

Brussel, 3 november 2011

Geachte mevrouw,

Wij hebben uw vliegtuigklacht van 30 oktober 2011 betreffende de vlucht van 30 oktober 2011 om 17.29 uur goed ontvangen.

Het vliegtuig waarnaar u verwijst betreft een B744 dat om 17.27 uur opsteeg van  baan  25R  op  de  DENUT3C-route  met  bestemming Verenigde Staten van Amerika.
Dit vliegtuig met een tonnenmaat van 395 heeft een quota count van 18,6.

Gelieve hierbij de gevraagde tracks te vinden. Horizontale track   Verticale track
Met vriendelijke groeten,
Sonja Van Nieuwenhuyze