's Nachts mag vliegtuig zwaarder dan 8 QC niet vliegen, behalve als  DGLV verzoek tot uitzondering krijgt en dit inwilligt. Als dat gebeurt, wie is dan de klos? De Noordrand. 25Q, even voor middernacht, dag eerste slaap!

Geachte,

Welk was het zeer luidruchtige vliegtuig dat  hier ma 27.6.2011 rond 23u40 overvloog en dat  me - ik sliep bij de drukkende hitte met open  raam - natuurlijk zonder enig probleem wakker  vloog?

Hoogachtend

J.O.
Actie Strombeek

Brussel, 03 oktober 2011

Geachte,

Ik  neem kennis van uw vliegtuigklacht betreffende een vliegtuig dat hinder veroorzaakte in uw buurt op 27/06/2011 rond 23.40, waarvoor dank.

Na  analyse van de tracks en vluchtlijsten betrof het vliegtuig waar U naar verwijst  een B744 (tonnenmaat 395 ton, QC bij opstijging 25) opgestegen om 23.40 met bestemming Bahrein op een LNO4Z-route.
Het vliegtuig respecteerde het minimale stijgingspercentage van 7% tot 3200 voet zoals voorzien door de AIP.

U vindt in bijlage de horizontale en verticale track van deze vlucht.

Wat de QC van dit vliegtuig betreft verwijs ik u naar de nieuwe geluidsquota die in werking zijn getreden op 25 oktober 2009.
Een maximale geluidsquota van 8 is van toepassing voor de opstijgingen tussen 23.00 en 05.59.
Sommige vliegbewegingen zijn vrijgesteld van een maximale geluidsquota.
Ook in uitzonderlijke gevallen, die door de vliegtuigexploitant binnen 2 werkdagen volgend op de vlucht behoorlijk worden verantwoord tegenover de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart of zijn gemachtigde, kan een vliegtuig een vrijstelling bekomen van de maximale geluidsquota. (artikel 4 1 van het Ministerieel besluit van 27 juli 2009)
De dienst Inspectie van het DGLV heeft ons bevestigd dat het vliegtuig in kwestie artikel 41 heeft nageleefd en dat er een vraag tot vrijstelling binnen termijn werd ingediend.

U vindt op onze site www.airportmediation.be een overzicht van de maatregelen in verband met het beheer van de geluidsoverlast op de luchthaven van Brussel-Nationaal, naar aanleiding van de beslissingen van de Ministerraad van 19 december 2008 en van 26 februari 2010,  namelijk wat de nieuwe QC- waarden van toepassing sinds 25/10/2009.
Hoogachtend,

Juan TORCK