24,8 QC op een vlucht naar CHINA! (route LNO3Z via de Oostrand), na 23 u pal over de Noordrand. DGLV, hoort u dit?
Klacht 8.6.2011

Geachte,

Wat is het lawaaierige vliegtuig dat hier  vanavond 8 juni 2011 rond 23 u 05 overvloog?

Hoogachtend

J.O.
Actie Strombeek

 Brussel, 09 juni 2011

Geachte,

Ik  neem  kennis  van  uw  vliegtuigklacht  betreffende 08/06/2011, 23.05, waarvoor dank.

Het  vliegtuig waar U naar verwijst betrof een Boeing 747-400 opgestegen om 23.06 van baan 25R met bestemming China op route LNO3Z.
De tonnenmaat van het vliegtuig bedroeg 395 ton, de QC bij opstijging 24,8.

Wat de QC van dit vliegtuig betreft verwijs ik u naar de nieuwe geluidsquota die in werking zijn getreden op 25 oktober 2009.

Een maximale geluidsquota van 8 is van toepassing voor de opstijgingen tussen 23.00 en 05.59.
1) Die QC  ≤ 12 (ipv 8) voor een jaarlijks maximum van 200 opstijgingen voor vliegtuigen waarmee tijdens de periode 25 oktober 2008 - 24 oktober 2009 op Brussel-Nationaal werd gevlogen. (niet van toepassing hier)
2) Sommige vliegbewegingen zijn vrijgesteld van een maximale geluidsquota (militaire vluchten, humanitaire vluchten...).
Ook in uitzonderlijke gevallen, die door de vliegtuigexploitant binnen 2 werkdagen volgend op de vlucht behoorlijk worden verantwoord tegenover de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart of zijn gemachtigde, kan een vliegtuig een vrijstelling bekomen van de  maximale geluidsquota.

Wij hebben de dienst Inspectie van het DGLV gevraagd te onderzoeken waarom dit vliegtuig om 23.06 van baan 25R is opgestegen richting een baken in het zuid-oost (vertraging opgelopen ?), of dit vliegtuig deel uitmaakt van de vrijgestelde vliegbewegingen, en indien het hier om een uitzonderlijk geval gaat, of de vraag tot vrijstelling binnen termijn werd ingediend.

Juan TORCK
Voor de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal