Ombudsdienst: de Ringroute (CIV1C) is niet strikt afgebakend en ze bestrijkt een zone van enkele km breed. Met alle gevolgen van dien tussen 6 en 7 u

Geachte,                       

 Opnieuw vanaf zes uur 's morgens genadeloos wakker gevlogen, onmogelijk nog door te slapen  vanaf dat uur.                 

Graag de vluchtlijst en tracks van vrijdagmorgen 27.5.2011 van 6 tot 7 u.

Van: no.reply@mobilit.fgov.be

Datum: 27 mei 2011 18:26:06 GMT+02:00

Brussel, 27 mei 2011

Geachte,

Ik  neem  kennis  van  uw  vliegtuigklacht  betreffende  27/05/2011, 06.00, waarvoor dank.

Op  basis  van  de  vluchtlijsten  kan  men  afleiden dat het Preferentieel baangebruik van toepassing was op vrijdag 27/05/2011 tussen 06.00 en 07.00, met alle opstijgingen van baan 25R.

Er waren 28 opstijgingen, waarvan:

- richting een baken in het noorden, 1,  op Helen-route

- richting een baken in het zuid-oost, 17

- richting het baken van Chi�vres op Ringroute, 10

Dit  is  de 'voorlopige' (geen tonnenmaat, QC, bestemming)  vluchtlijst met die 28 opstijgingen.


 

Gelieve in bijlage de track voor de periode 06.00 - 07.00 te vinden.

Zoals u weet is de Ringroute (CIV1C) niet strikt afgebakend en bestrijkt ze een zone van enkele km breed.

De  vliegtuigen  kunnen  iets  meer  ten  noorden  of  ten zuiden van de R0 evolueren   in  functie  van  externe  factoren  zoals  wind,  temperatuur, atmosferische druk,   luchtvochtigheid, gewicht van het toestel, motorisering, enz.)

De 2 vliegtuigen die dichter in uw buurt kwamen betroffen de B735 van 06.21et de A320 van 06.43. (aangeduid op vluchtlijst en track)

Wat  het  akkoord van 26/02/2009 betreft en de lijst van 12 wijzigingen aan verschillende  routes  opgesteld door een werkgroep, waaronder 'de precieze vaststelling  van de vluchtroute (Precision Radio Navigation - PRNAV) boven

de  Ring', we mochten nog geen informatie ontvangen van BELGOCONTROL of het Kabinet wat een stand van zaken van de studies uitgevoerd door BELGOCONTROL ivm die voorgestelde wijzigingen betreft.

Indien u verdere informatie wenst over dit antwoord, dient u gebruik te maken van het formulier op onze website.

U vinkt "vraag om inlichtingen" en éreeds ingediend dossier" aan envermeldt het reeds toegekende dossiernummer.

Hoogachtend,

Juan TORCK

Voor de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal