Europese top vloog op 3.3.2011 tussen 1 en 6 u in 10 vliegtuigen  exclusief over de Noordrand naar huis

Klacht 15.3.2011

Geachte

Ik protesteer met kracht tegen wat er afgelopen vrijdag nacht gebeurde.
Nadat ik eerst de gebruikelijke vijf of zes vliegtuigen tussen 23 en 1 u heb afgewacht ben  ik in slaap gevallen maar niet voor lang.
Ik ben de tel kwijt maar ik schat dat er tussen 1 en 3 u minstens 10 vliegtuigen over kwamen, kan dat? Ik heb in elk geval geen oog meer dicht gedaan.

Daarom graag het volgende

1. De radartracks van de ganse nacht

2. De vluchtlijst van de ganse nacht (als deze later komt of de tracks komen later, toch  alsnog opsturen)

3. Een verklaring voor het gebeurde. Dit is onaanvaardbaar. Ik kan geen enkele reden bedenken waarom dit gebeurde.

Brussel, 22 maart 2011

Geachte Mevrouw O,

U vindt hieronder de globale radartrack van de nacht van vrijdag 11/03/2011 op zaterdag 12/03/2011.

Alle opstijgingen en landingen vonden plaats van en op baan 25R.

Naar aanleiding van de MinisteriŽle besluiten van 06/04/2009 (in werking op 24/04/2009) en 27/07/2009 (in werking op 25/10/2009) geldt een opstijgverbod tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag tussen 01.00 en 05.59.

Sommige vluchten zijn echter vrijgesteld van dat opstijgverbod.

Op vrijdag 11/03/2011 vond een Europese top plaats over het economisch beleid van de zeventien eurolanden, en de 10 vliegtuigen die tussen 01.51en 02.54 opgestegen zijn van baan 25R waren vrijgesteld van dat opstijgverbod.

Zoals U weet in onze dienst niet bevoegd om informatie vrij te geven i.v.m.militaire vluchten of vluchten van regeringsleiders.

We hebben de dienst Inspectie van het DGLV hieromtrent wel een officiŽle bevestiging gevraagd.

Indien u verdere informatie wenst over dit antwoord, dient u gebruik te maken van het formulier op onze website.
U vinkt "vraag om inlichtingen" en "reeds ingediend dossier" aan en vermeldt het reeds toegekende dossiernummer.
Inmiddels blijf ik steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Hoogachtend,
______________________________________________________________________

Juan TORCK
Voor de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal