Studie planbureau over transport onderschat reŽle kosten transportvervuiling: als de overheid geen cijfers heeft zijn er ook geen nadelige effecten! Als een kind dat onder de dekens kruipt om de monsters niet te zien.

Lezersbrief TIJD 25.1.2010
 

Planbureau en de kosten van transport

 

De studie van het Planbureau over de kosten van het transport is een mijlpaal (De Tijd 23 januari).  Spijtig genoeg worden de reŽle kosten in deze studie schromelijk onderschat. Ten dele is dit te wijten aan onvoldoende cijfermateriaal: een blaam voor de overheid die haar verplichtingen in het kader van diverse EU richtlijnen onvoldoende nakomt. Maar veel erger is dat de analyse zelf zeer sterk te kort schiet.  Zo werd enkel de impact van luchtvervuiling  op  longziekten in de analyse betrokken hoewel de tol aan hart- en vaatziekten door de  luchtvervuiling door verkeer vele malen hoger is dan die van longaandoeningen. Door  lawaaihinder uitsluitend te benaderen als een Ďpsychologisch ongemakí doen de auteurs het uitschijnen alsof de milieuschade door lawaai zich beperkt  tot een waardevermindering van onroerend goed! Nochtans werd in door de EU uitgevoerde studie (Delft, 2007) het aantal hart- en vaatziekten uitsluitend ten gevolge van het verkeerslawaai  (trein en luchtverkeer dus niet meegerekend!) geraamd op 250 000 nieuwe gevallen per jaar waarvan bij 50 000 slachtoffers de eerste manifestatie meteen fataal is!  Ook het luchtverkeer komt er erg goedkoop van af! Niet alleen is de lawaaihinder van de vliegtuigen meetbaar en storend tot 30 kilometer van de luchthaven (cfr de recente klachten uit  Galmaarden), ook de rechtstreekse uitstoot van ultra fijn stof door opstijgend en landend vliegverkeer is tot  kilometers ver  van de luchthaven meetbaar. Niet verwonderlijk als men weet  dat kerosine zeer sterk aan diesel verwant is en dus voor dezelfde problemen zorgt.

Deze studie kan slechts de aanzet vormen voor een veel grondigere kosten baten analyse die een debat moet opgang brengen over  zin en onzin van projecten als de Lange Wapper, het Schipdonkkanaal of behoud van nachtvluchten op Brussels Airport  in de dichtst bevolkte regio van Europa.

 

Dr Marc Goethals

Cardioloog

Meise