Protest bij Vlaams volksvertegenwoordiger Sonja Beck (CD&V) tegen plan afschaffen Chabertroute

Datum: 15 januari 2010 12:02:52 GMT+01:00

Aan: <sonja.becq@vlaamsparlement.be>

Afschaffing Chabertprocedure

Sonja,

Goeie middag

Ik lees in De Standaard on line dat de zogenaamde Chabertroute wordt afgeschaft.

Als dit bericht juist is, dan lijkt dit een catastrofe voor de inwoners van de Noordrand. Ik kan niet geloven dat een maatregel die al 40 jaar bestaat en die zorgt voor een evenwicht in de verdeling van de geluidslast,... zomaar zou worden afgeschaft door de federale regering, bovendien nog op voorstel van een CD&V staatssecretaris.

Indien dit er door komt, zal het een erg negatief effect hebben voor de inwoners van de Noordrand en tevens voor de CD&V. Dit zou worden beschouwd als een regelrechte knieval voor de Brsselaars. Zoiets hebben we zelfs niet gezien onder de vorige paarse regeringen.

Je weet dat een dergelijke maatregel onaanvaardbaar is en dat er acties die zullen volgen om dit ongedaan te maken,

Groeten,

B.V.

Sonja BECQ - Vlaams volksvertegenwoordiger

CD&V-promotor welzijn

0478/74.04.76 -.kantoor : 02/552.42.73

www.sonjabecq.com