Alles over de 25R.  356 vluchten waarvan de helft boven de Oostrand thuishoort. Om gek te worden. WAAROM?

24 vluchten tussen 6 u en 7 u: elke 2 3 minuten een vlucht. 148 vluchten tussen 6 u en 12 u, 354 tussen 6 en 23 u. Eenderde hoort boven baken Huldenberg (Oostrand), en niet boven de Noordrand, meer dan eenvijfde zijn CIV's die boven Brussel horen.

 

Klacht 5.10.2010

Geachte,

Vanmorgen weer waanzin hierboven. Zwaar  gestoorde consulten. 
Concentratieproblemen.
Pijn in de oren.
Graag de vluchtlijst van (alvast) de ganse dag.

J.O.
Actie Strombeek


Brussel, 01 december  2010

Geachte Mevrouw,
 

Ik neem kennis van uw vraag om inlichtingen betreffende 05/10/2010, waarvoor dank.

In bijlage vindt u de gevraagde vluchtlijst.

Indien u verdere informatie wenst over dit antwoord, dient u gebruik te maken van het formulier op onze website.
U vinkt "vraag om inlichtingen" en "reeds ingediend dossier" aan en vermeldt het reeds toegekende dossiernummer.
Inmiddels blijf ik steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.


Met vriendelijke groeten,
Juan Torck
Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel Nationaal