Beseffen Franstaligen in de Noordrand dat hun stem voor een Franstalig politicus uit Brussel tegen hen wordt gebruikt in het vliegtuigdossier?

 

Mark Deweerdt wijst er terecht op dat de niet-splitsing van de kieskring BHV niet alleen indruist tegen de grondwettelijke gelijkheid van de kandidaat parlementsleden maar ook van  de burgers van Vlaams Brabant. Maar bovenal is de niet- splitsing van de kieskring voor de burgers van BHV zélf bijzonder discriminerend omdat daardoor een  democratisch deficit wordt in stand gehouden. De Franstalige politici die geen enkele voeling hebben met de streek,  ‘stelen’ immers stemmen in de Vlaamse gemeenten van BHV en tasten aldaar de proportionele vertegenwoordiging  aan. Integendeel, hun belang is vaak tegengesteld aan dat van hun Franstalige kiezers in de Vlaamse dorpen omdat ze zelf in Brussel of de verfranste faciliteitengemeenten wonen. Het luchthavendossier waarin alle nachtvluchten (en een onevenredig deel van de dagvluchten) werden geconcentreerd op de Vlaamse Noordrand is daarvan een sprekend  voorbeeld. Hoewel het catastrofale gevolgen had voor leefbaarheid en volksgezondheid werd het op de verkiezingsfolders van MR voorgesteld als een troef.  Franstalige kiezers in de Vlaamse dorpen van BHV zijn verblind door hun taalproblemen en  realiseren zich niet  dat hun stem voor  een Franstalig politicus uit Brussel tegen henzelf wordt misbruikt.

 

M. G

Meise