QC 51,9 om kwart voor 11 's avonds. Als je om 6 u weer wakker wordt gedonderd, hoe kan je dan ooit 8 u slapen (als je al doorslaapt)

Geachte,

Welk wat het zeer zware vier motorige vliegtuig dat hier op 13.3.2010 om 22u45 overdonderde.

Is dit weer zo'n QC 67 of 70? Alles in huis trilde, van de twee kleinkinderen die hier logeren is er een wenend wakker geschoten,

ikzelf voelde het tot in mijn botten trillen, vooral als het vliegtuig voorbij is en je de geluidsstaart krijgt.

Dit is misschien de laatste klacht die ik u per gewone mail stuur omdat u de procedure verandert.

Als we deze vliegtuigen nog vijf jaar moeten verdragen dan is dit een schande. Het kan niet dat het de gezondheid niet aantast.

Ze kunnen lager vliegen, over de Osseghemparkroute. Ze over dichtbevolkt gebied als Strombeek sturen is een misdaad.

En graag de H en de V track, hoewel ook dit vliegtuig zich

ongetwijfeld aan het wettelijk voorgeschreven stijgingspercentage hield.

Hoogachtend

J.O

Actie Strombeek

Brussel, 30 maart 2010

Mevrouw,

Het vliegtuig waar u naar verwijst in uw klacht van  zondag 14 maart jl betrof een B.742 (jumbo jet - type 200) opgestegen vanaf de piste 25R om 22u.44' met bestemming de V.S. op de route DENUT3C. De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 378 ton en het geluidsquotum bij vertrek was 51,9.

Na onderzoek van de verticale (stijgings)track blijkt dat dit toestel beantwoordt aan de normen zoals zijn opgelegd door de luchtvaartkundige reglementeringen terzake.

In bijlage, zoals door u aangevraagd, de horizontale en verticale track van deze vlucht.

Hopende hierbij uw klacht/vraag beantwoord te hebben blijf ik steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel Nationaal