Schakelen piloten transponders veel te laat in als het om onveilige vluchten gaat?

Geachte,

Welk is het zeer zware vliegtuig dat hier nog nadondert, op welke route vliegt het en hoe heeft het in werkelijkheid gevlogen?

Graag de H en de V track.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Mevrouw ,

Hierbij laat ik u de gegevens geworden aangaande de in onderwerp vermelde klacht. Het betrof hier een toestel van het type Boeing 747-200 (jumbo-jet). Dit toestel vertrok vanaf de baan 25R om 19u.22' met bestemming de V.S. op de route DENUT3C. Het geluidsquotum (bij vertrek) van dit toestel bedroeg 51,9 en de tonnenmaat bedroeg 378 ton.

Zoals u ongetwijfeld reeds weet worden vanaf midden april 2009 de geluidsquota voor de opstijgingen tussen 07u.00' en 21u.00' naar 48,0 gebracht daar waar heden, voor diezelfde periode, geen limieten zijn.

Gelieve in bijlage de H en V tracks van dit toestel te willen vinden.

Inmiddels blijf ik steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel Nationaal.

Geachte,

Met dank.

Kunt u mij zeggen wat de maatregelen zijn die ik naar veronderstel Belgocontrol neemt tegen vliegtuigen die systematisch hun transponder te laat aanzetten, zoals onderstaand geval?

En daardoor de burgers die wél overvlogen worden mogelijk nuttige informatie onthouden?

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Van: juan.torck

Datum: 27 maart 2009 17:36:02 GMT+01:00

Mevrouw,

Bij  mijn  weten  gebeurt  het  inschakelen  van  de  Transponder vanaf het ogenblik dat de boordcommandant een ‘Delevery Clearance’ ontvangt.

Het  moment  waarop  de  Transponder  wordt  ingeschakeld heeft echter geen invloed  op  “de  informatie  die  aan de burgers wordt geleverd”, aldus uw woorden.

Inderdaad, het juiste tijdstip van inschakelen beïnvloed de resultaten niet van  het  berekende  stijgingspercentage  van  de vliegtuigen dat we kunnen berekenen op basis van de verticale tracks.

Bij  de analyse van die tracks is het beginpunt van de berekeningen, of het nu de afstand of de hoogte betreft, het verlaten van de gebruikte baan.

Het moment van inschakelen van de transponder heeft dus geen invloed op het stijgingspercentage.

Voor  de duidelijkheid heb ik het DGLV om informatie gevraagd wat de juiste regels betreft ivm. dat inschakelen van de Transponder.

Hoogachtend.

Juan Torck

Voor de Ombudsdienst