67,6 QC en nog geen km hoogte boven Strombeek, crimineel.

Klacht 20.9.2009

Geachte,

Hierbij protesteer ik tegen het zeer zware vliegtuig dat hier zojuistovervloog . zo 20.9.2009  17u55

Dit kan ook via de Osseghemroute!

Graag de H en de V tracks

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Van:

Datum: 2 maart 2010 10:14:46 GMT+01:00

Brussel, 2 maart 2010

Mevrouw ,

Het vliegtuig waar u naar verwijst in uw klacht van 20 december 2009 betrof een Boeing B.742 (Jumbo-jet - type 200) opgestegen om 17u.56' vanaf de baan 25R met bestemming de Verenigde Staten op de route DENUT3C. De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 364 ton en het individueel geluidsquotum 67,6 .

Uit de verticale track blijkt dat deze vlucht beantwoordt aan de norm zoals is opgelegd door de luchtvaartkundige reglementeringen terzake.

Gelieve in bijlage de horizontale en verticale tracks van deze vlucht te vinden.

Ik hoop hiermee uw klacht/vraag beantwoord te hebben en blijf verder steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal.