CIV naar EthiopiŽ (sic) dondert eerst wel over Strombeek dat ten Noorden van Brussel ligt

Klacht 7.1.2010

Beste,

zeer luid vliegtuig hier vlak over, dondert nu nog na.

Welke vlucht?

hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Brussel, 25 februari 2010

Mevrouw,

Het vliegtuig waar u naar verwijst in uw klacht van donderdag 7 januari ll betrof een B.763 opgestegen om 19u.48' vanaf de baan 25R met bestemming EthiopiŽ op de route CIV1C. De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 187 ton, het individueel geluidsquotum 7,5.

Na onderzoek van de verticale (stijgings)track kan ik u melden dat deze vlucht beantwoordt aan de norm zoals is opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering terzake.

Ik hoop hierbij uw klacht/vraag beantwoord te hebben en blijf verder te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal.