En toch vloog dit vliegtuig zeer laag

Klacht 16.2.2010

Geachte,

Graag de H en V track van het niet al te grote en wel zeer laag vliegende vliegtuig hier boven de Carrefour 12u45, 16.2.2010. Het is volgens mij geen militaire vlucht

Hoogachtend

J.O.

Actie Strombeek

Van:

Datum: 11 maart 2010 15:23:31 GMT+01:00

Brussel, 11 maart  2010

Mevrouw ,

Het vliegtuig waar u naar verwijst in uw klacht van dinsdag 16 februari ll betrof een B.734 opgestegen om 12u.39' vanaf de baan 25R met bestemming Frankrijk op de route CIV1C. De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 64 ton, het individueel geluidsquotum 3,2.

Na onderzoek van de verticale (stijgings)track kan ik u melden dat deze vlucht beantwoordt aan de norm zoals is opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering terzake.

In bijlage de horizontale en verticale tracks.

Ik hoop hierbij uw klacht/vraag beantwoord te hebben en blijf verder te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal.