Met 8 kn Noordenwind  lekker alles over de Noordrand? Toch?

Klacht 9-10..2.2010

Geachte,

klopt het dat die nacht alles boven de Noordrand vloog?

Graag DRINGEND bevestiging met vluchtlijst en tracks.

Mag ik dan ook DRINGEND een verklaring waarom dat dit zo was als men bijgaande windtebellen raadpleegt! Toen er ENE 8 kn was vloog met nog altijd hier!!! Ik heb er om even voor 3, rond 3 uur en even na 3 uur zeker drie gehoord, waarvan die even voor 3 uur zeer zwaar!`

hoogachtend

J.O

Actie Strombeek

Brussel, 11 maart 2010

Mevrouw 

In antwoord op uw klacht van 12 februari ll laat ik u hierbij de deviaties op het preferentieel banengebruik voor de nacht (23u.00 - 06u.00) van 9 op 10 februari geworden zoals deze ons werden overgemaakt door Belgocontrol.

23u.00 - 24u.00 - normale procedure 25/25R, 20 - deviatie naar 25/25R - omwille van windrichting 040? - 5 knopen tot max. 10 knopen

00u.00 - 06u.00 - normale procedure 25/25R, 20 - deviatie naar 25/25R  - omwile van windrichting 350? - 3 knopen tot max. 8 knopen

Gelieve in bijlage eveneens de nachtvluchtlijst en de tracÚ voor desbetreffende nacht te willen vinden.

Ik hoop hierbij uw klacht/vraag beantwoord te hebben en blijf verder steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal