QC3, dat maakt nog een lawaai 's nachts waar mensen wakker van worden!

Klacht 23.1.2010

Geachte,

Welk vliegtuig vloog vannacht over Grimbergen, 22-23.1.2010, rond 01u10?

Bij welke wind?

Graag DRINGEND de individuele H en V track van dit toestel en de

volledige vluchtlijst.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Van:

Datum: 4 maart 2010 15:11:04 GMT+01:00

Brussel, 4 maart 2010

Mevrouw,

Het vliegtuig waar u naar verwijst in uw klacht van donderdag 30 januari ll betrof een B.752 opgestegen om 00u.55' vanaf de baan 25R met bestemming Duitsland op de route SOPOK4Z. De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 100 ton, het individueel geluidsquotum 3,0.

Na onderzoek van de verticale (stijgings)track kan ik u melden dat deze vlucht beantwoordt aan de norm zoals is opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering terzake.

In bijlage de horizontale en verticale tracks evenals de door u gevraagde nachtvluchtlijst.

Ik hoop hierbij uw klacht/vraag beantwoord te hebben en blijf verder te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal.