Ombudsdienst bewijst dat hinderzone ringroute boven Strombeek veel breder is dan RING

Geachte,

14.6.09, 22u55 en 22u57, nog net even voor 23 u????

Welke waren de twee laagvliegende vliegtuigen die me net uit m'n eerste slaap haalden? Ik ben dus weer klaar wakker.

Een rond 22u55 (zwaar) en een rond 22u57.

welke route?

Ze vlogen ver binnen de ring, was dat normaal?

Als ik nu bel is het 02 vertrekbaan.

Graag de H en de V track van beide vluchten

hoogachtend

J. O.

actie strombeek,

P.S. Doet u aub wat aan de achterstand van onbeantwoorde mails?

Brussel, donderdag 14 januari 2010

Geachte Mevrouw,

Gelieve in bijlage de vluchtlijst en track te vinden voor de periode tussen 22.45 tot 23.15 op zondag 14/06/2009.

Tussen  22.45  en  22.59, 5 landingen op 25L, 1 opstijging van 25R richting baken SOPOK.

Tussen  23.00  en  23.15,  5  landingen op 20, 1 opstijging van 20 richting baken SOPOK.

(Preferentieel baangebruik 20/20 tussen 23.00 en 06.00)

Het  tracÚ  (ZW  naar NO) in de linkse bovenhoek van track, ten noorden van Meise, is het vliegtuig dat land op baan 25L om 22.58.

Het vliegtuig op de SOPOK3C tracÚ route is opgestegen om 22.56.

Het stijgingspercentage van dit vliegtuig beantwoordt aan opgelegde norm.

Op  basis  van de track kan men afleiden dat het vliegtuig wel niet op 1700 voet  naar  links  is  afgedraaid, zoals voorzien voor SOPOK3C-routes, maar rond de 4000 voet, zoals voorzien voor deltaroutes.

De  2 vliegtuigen evolueren wel ver van uw wijk/woning, gelegen in de buurt van geluidsmeter +21 op de radartrack.

Ik blijf ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,

Juan TORCK

Voor de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal

Datum: 14 januari 2010 11:45:09 GMT+01:00

Geachte,

Met dank voor dit genuanceerde antwoord.

Als ik ze als hinder ervaar bewijst dit toch hoe breed de hinderzone is van een vliegtuig op de hoogte waarop ze hier vliegen?

Dus moeten ze niet aankomen met gespreide routes boven de noordrand

Alleen Nicky hoor ik niet, de rest wel, met alle aan veel te hoge frequentie verbonden problemen die daar met mee komen (gezondheidsstoornissen bij de vleet).

Voor uw rapport over 2009: u heeft zelf het bewijs geleverd over de breedte van de hinderzone.

m. groet