Zeer zware militaire vliegtuigen komen nog BOVEN OP HOGE NOORDRANDCONCENTRATIE!!!

Klacht Di 13.10.'09, 12u30

Geachte,

Weer ZWAAR protest tegen het vliegtuig dat hier vandaag di 13.10.09 om  12u30 overvloog.

Veel te laag, veel te luid, m'n oren doen pijn al zit ik binnen en m'n concentratie is naar de vaantjes.

Deze vliegtuigen kunnen perfect over bijna onbewoond gebied vliegen via de Osseghemparkroute.

Graag de H en V track en opname van dit al veelvuldig geuite verzoek in uw jaar overzicht.

Ik blijf het herhalen tot er gehoor aan wordt gegeven.

Dit is mensen bewust pesten.

En wanneer krijgen we tracks en vluchtljsten sinds april dit jaar in een keer? We komen graag af.

Hoogachend

J. O.

Actie Strombeek.

Brussel, vrijdag 27 november 2009

Mevrouw, 

Het toestel waar u naar verwijst in uw klacht van 13 oktober 2009 betrof een militaire vlucht. De ombudsdienst is niet gemachtigd om specifieke info te verstrekken omtrent militaire en gouvernementele vluchten.

Inmiddels blijf ik steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten.

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel Nationaal