Dikke Denuth's (67,6 QC) al over donkeroranje dus dicht bewoond gebied: een MISDAAD boven mensen die NOOIT MEER RUST HEBBEN. Zie hem zakken in de bocht!

Geachte,

Ik protesteer niet alleen tegen het continu overvliegen de ganse zaterdagmorgen (een mens MOET af en toe rust hebben, het zenuwstelsel dient echt AF EN TOE TE KUNNEN RUSTEN. De druk is nu al veel te hoog, er dient echt een betere gewaarborgde verdeling van de stilte te komen) 

Maar ook tegen het zware, laagvliegende 4 motorige vliegtuig dat hier rond 13u40 op za 3.10.09 PAL overvloog (ik kon tegen de buik aankijken, pal vanonder)

Dus de H track loopt maar best over mijn huis.

Graag de H en de V track

hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Brussel, vrijdag 27 november 2009

Mevrouw,

Het vliegtuig waar U naar verwijst in uw klacht betrof een Boeing 742 (Jumbo Jet 747 - 200) op 3 oktober opgestegen om 13u.38' van de baan 25Rmet bestemming de Verenigde Staten op de DENUT3C route. De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 364 ton, het individueel geluidsquotum 67,6.

Het stijgingspercentage van deze vlucht beantwoordt volledig aan de norm opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering terzake.

Gelieve in bijlage de horizontale en verticale track van deze vlucht te vinden.

Inmiddels blijf ik steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel Nationaal.

(See attached file: B742-DEN3C-HT.pdf)

(See attached file: B742-DEN3C-VT.pdf)