Een krankzinnig laagvliegende Boeing 747-200 boven dichtbevolkt Strombeek, die ook boven Osseghemparkt kan vliegen, met QC 67,7 en die compleet afwijkende route kiest? Wat zegt het DGLV hierover?

Geachte,

Deze za 29.8.09, rond 12u30 een 4-motorig vliegtuig, het helde nog helemaal schuin opzij van de bocht en met de neus omhoog omdat het nog zeer sterk aan het opstijgen was.

Bangelijk zo laag als het vloog, boven een bebouwde kom op meer dan 8 km van de luchthaven in vogelvlucht en noch onder noch aan of in het verlengde van een startbaan.

Dit soort toestellen hoort hier NIET thuis; Die horen boven het dunst mogelijk bevolkte gebied en hun lading dient gecheckt, ze zijn VAAK VEEL TE ZWAAR GELADEN weet ik uit goede pilotenbron (maar die mogen niets zeggen op straffe van ontslag). Hierop dient democratische controle op te komen en dat is als u me toestaat, geen controledienst waarvoor een uitgetekend plan klaar ligt en wat bepaalde groepen absolute macht over de verdeling van rust en de hinder rond luchthaven zou geven! Zie de UBCNA communicatie, u ongetwijfeld welbekend.

Graag de H en de V track

hoogachtend

J. Overeem

Actie Strombeek

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be

Datum: 1 oktober 2009 17:25:40 GMT+02:00

Brussel, donderdag 1 oktober 2009

Mevrouw,

Het  vliegtuig  waar U naar verwijst in uw klacht betrof een Boeing 747-200 op  29/08/2009 om 12u20 opgestegen van baan 25R met bestemming de Verenigde

Staten op de DENUT3C route.

De tonnenmaat van het vliegtuig bedroeg 364 ton, de QC 67,6.

Ik   heb   de   verticale   track   van   de  vlucht  geanalyseerd  en  het stijgingspercentage   van   het   vliegtuig  beantwoordt  aan  de  minimale stijgingsnorm opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering.

Op  de  horizontale  track  is  te  zien dat het vliegtuig afwijkt van haar route.

Ik  stuur  de  track  daarom  door  naar  het  DGLV  (Directoraat  Generale Luchtvaart)  zodat ze ons een verklaring geven voor de routeafwijking en ik hou u op de hoogte van hun conclusies.

U vindt in bijlage de verticale en horizontale track van deze vlucht.

Ik blijf ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,

Juan TORCK

Ombudsman op de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal