Ombudsdienst blijft voorgekauwde stereotiepe antwoorden geven en slaagt er niet in burgers echt te informeren. Als ze al antwoordt. De achterstand is opnieuw gigantisch! Herhaalde verzoeken om in een keer gecentraliseerd maandgegevens te verschaffen worden niet gehonoreerd

 

Van: H.W.

Datum: 16 september 2009 22:57:21 GMT+02:00

Aan: airportmediation@mobilit.fgov.be

Onderwerp: GRAAG ECHTE ANTWOORDEN -  A/SMO/jto/

Antwoord aan: Eddy.Willems@grimbergen.vera.be, info@premier.fed.be, kabinet.crevits@vlaanderen.be, info@schouppe.fed.be

Beste, 

Gelieve op de gestelde, concrete vragen te antwoorden.
Ik denk dat dat tot uw takenpakket behoord.

Dank voor uw laattijdige antwoorden

(nog steeds) met vriendelijke groet

H. W.
 
1850 Grimbergen
 

Van: H.W.

Datum: 20 augustus 2009 19:32:10 GMT+02:00

Aan: airportmediation@mobilit.fgov.be

Kopie: Eddy.Willems@grimbergen.vera.be, info@premier.fed.be, kabinet.crevits@vlaanderen.be, info@schouppe.fed.be

Onderwerp: Antw.: A/SMO/

Dossiernummer: A/SMO/jto

Beste, 

Ik begrijp uw antwoord niet.

Dat er geen vluchten geregistreerd worden op de boordtabellen van Brussels Airport voor Grimbergen terwijl ik ze wel vaststel, heeft toch niets te maken met werken die in Zaventem aan de gang zijn!? (1) (overigens toevallig net nu we 'intensiever overvlogen worden, zoals u aangeeft in uw antwoord)

Daarnaast vroeg ik of al de toestellen die ik waarneem allen een noordelijke bestemming hebben? (2)

Is het normaal dat ik elke nacht tussen 3:00 en 4:00 wakker moet worden door vliegtuigen? (3)

Dit zijn concrete vragen waarop ik antwoorden verwacht. 
U zou bijvoorbeeld kunnen antwoorden dat het meetstation van Grimbergen defect is of weet ik wat (1)
U zou een lijstje kunnen sturen van alle vliegtuigen die op de 24 uur van bijvoorbeeld zaterdag 15/8 overkwamen met aanduiding 'noordelijke bestemming of niet'  (2)
U zou me kunnen uitleggen waarom ik op het nachtelijk uur tussen 3:00 en 4:00 telkens weer wakker moet worden gevlogen. (3)

Concrete antwoorden waar een burger iets aan heeft, dat is wat ik u vraag. Antwoorden waardoor een bewoner zou voelen dat een ombudsdienst iets doet voor de getroffenen.

Dank voor uw nieuwe antwoorden.

Met vriendelijke groet 

H.W.
Onderwerp: Klacht! Grimbergen geen nachtvluchten in aug 09

Beste, 

Hoe is het mogelijk dat er geen nachtvluchten op de boordtabellen van Brussels Airport voorkomen voor Grimbergen? (zie bijlage)
Ik kan u verzekeren dat er in Grimbergen in augustus extreem veel nachtelijke vliegtuigen overkomen. 
Elke nacht tussen 3:00u en 4:00 uur hebben we hier het bezoek van zeer luidruchtige vliegtuigen waardoor half Grimbergen wakker is!
En verder is slapen onmogelijk tussen 6:00 en 7:30u. 
Wat gaat u hier aan doen?
Waarom moeten wij dit doorstaan?
Ik vraag me af of al die vliegtuigen wel noordelijke bestemmingen hebben? Zo niet: wat doen de vliegtuigen dan hier?

Graag antwoord op mijn concrete vragen.

Met vriendelijke groet. H.W.

Op 18-aug-09, om 18:16 heeft juan.torck@mobilit.fgov.be het volgende geschreven:

Brussel, dinsdag 18 augustus 2009

Mijnheer,

Dossiernummer: A/SMO/

Ik neem kennis van uw klacht, waarvoor dank.

Gelieve  hieronder  een  overzicht te vinden van de onderhoudswerken die in
deze augustusmaand 2009 voorzien zijn aan de start- en landingsbanen van de
luchthaven   van   Brussel-Nationaal,  onderhoudswerken  die  ‘snachts  een
intensiever gebruik van baan 25R met zich meebrengen.

Werken augustus 2009

Tussen maandag 03 augustus en vrijdag 28 augustus zijn onderhoudswerken voorzien aan de start- en landingsbanen van de luchthaven van Brussel-Nationaal.

Fase 2: Van 03/08/2009 tot en met 10/08/2009:

Banen 07R/25L en 02/20 zullen slechts verkort bruikbaar zijn, en zonder gebruik van ILS.
Dit betekent dat bepaalde vliegtuigen tijdens die periode enkel gebruik zullen kunnen maken van baan 07L/25R.
Er zal gewerkt worden aan de zogenaamde ‘Touch Down’ zone van baan 02/20 ter hoogte van de kruising met baan 07R/25L.

07R gesloten voor landingen, beperkte baanlengte voor opstijgingen.
02 gesloten voor landingen, beperkte baanlengte voor opstijgingen.
25L gesloten voor opstijgingen, beperkte baanlengte voor landingen.
20 gesloten voor opstijgingen, beperkte baanlengte voor landingen.

Fase 3: Van 10/08/2009 tot en met 18/08/2009

Baan 02/20 volledig gesloten voor opstijgingen en landingen.
De banen 07L/25R en 07R/25L blijven tijdens deze periode volledig bruikbaar.
De werken bestaan uit het vervangen van de antisliplaag en de slijtlaag van de startbaan, alsook het vernieuwen van de aslijnbebakening.

Fase 4: Van 19/08/2009 tot en met 28/08/2009

Baan 07R/25L volledig gesloten voor opstijgingen en landingen.
De banen 07L/25R en 02/20 zijn dan volledig beschikbaar.
Er wordt gewerkt aan het vernieuwen van de slijtlaag en waar nodig aan de eerste onderlaag van de vliegveldverharding van de exit C2, alsook aan het vernieuwen van de nachtbebakening.

Opmerking:
De   vooropgestelde   data   zijn   betrouwbaar,  maar  als  uitzonderlijke weersomstandigheden een impact hebben op de werken is het mogelijk dat deze verschoven worden.
De evolutie van de werken kunnen gevolgd worden op de site van Brussels Airport. (www.brusselsairport.be)

Ik blijf ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,
Juan TORCK
Voor de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal