Ik blijf hier  's nachts twee vluchten horen terwijl er officiŽel maar een vertrek is: hoe laag vliegen de dalers?

Waarom als men niet kan landen op baan 25R door te hoge rugwind, waarom stijgt men toch op van deze baan?

Datum: 28 augustus 2009 19:47:53 GMT+02:00

Aan: <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Kopie: "ACTIE_NOORDRAND" , "Etienne Schoupe"

Onderwerp: Klachten nachtvluchten en vluchten van zondag 22 tot woensdag 25/08

 

T.a.v de ombudsdienst,
 
Mevrouw, Mijnheer,
 
Nachtvluchten:
-In de nacht van dinsdag 24 op woensdag 25/08 tussen 23.30 uur en 1.00 uur wakker gehouden door de overvlucht van meerdere luidruchtige toestellen.
Nochthans zijn er volgens de boordtabellen maar 3 toestellen tussen 23.00 en 01.00 uur vertrokken.
Het betreft hier hoogst waarschijnlijk landende toestellen die door het klein aantal opstijgingen reeds op vrij lage hoogte hier overvliegen.
Wordt er bij het berekenen van de geluidsoverlast ook met deze toestellen rekening gehouden?
Ook nog eens gewekt om 3.15 uur door een luidrichting overvliegend toestel..
-In de nacht van woensdag 25 op donderdag 26/08 om 3.17 uur en 5.30 uur gewekt door luidruchtige overvliegende toestellen.
Bij het bekijken van de boordtabellen constateer ik dat er maar 1 toestel vertrokken is voor sid HELEN
Nochthans heb ik er 2 geconstateerd.
-Ook bij het bekijken van de boordtabellen constateer ik dat voor zondag 22 op maandag 23/08 alle toestellen van baan 25R vertrokken zijn, dit in tegenstelling van het voorziene preferentieel baangebruik..
Nochthans is voor de landingen baan 20 gebruikt en bij het bekijken van de windtabellen constateer ik dat de wind uit het zuidoosten kwam.
Hieruit leid ik af dat de toestellen met rugwind op baan 25R vertrokken was.
Noemt men dat veilig vliegen?
Is het niet de wind die de baan bepaald?
Waarom als men niet kan landen op baan 25R door te hoge rugwind, waarom stijgt men toch op van deze baan?
 
Laagvliegers
Dinsdag 24/08 om 14.22 uur is hier een 4 motorig toestel in noordwestelijke richting op vrij lage hoogte overgevlogen met het daaraan gekoppelde lawaai.
Woensdag 25/08 om 10.40 uur een 2 motorig toestel in westnoordwestelijke richting  op vrij lage hoogte overgevlogen met het daaraan gekoppelde lawaai.
Hebben deze toestellen de minimum opstijgingshoek gehaald?
 
E. V
1861 Wolvertem.