67,6 QC op zaterdagmiddag boven dichtbevolkt gebied Za 22.8.2009 om 13u10

Beste,

ZWAAR protest tegen de 747 die hier net pal overvloog.

Ik zat buiten te eten met een paar mensen en we zijn naar binnen moeten VLUCHTEN!

Dit soort vliegtuigen hoort niet thuis boven een dichtbevolkte bouwkom. Het kan op ongeveer dezelfde route zuidelijker vliegen en veel minder mensen het leven onmogelijk maken.

Ik vraag DRINGEND dat de Noordrand af en toe een rustpauze krijgt.

Dat we 's nachts gegarandeerd een paar uur kunnen doorslapen en weten wanneer: dat is PERFECT MOGELIJK. En ook dat we tijdens het weekend af en toe eens STILTE hebben. Af en toe.

Constant lawaai aan zeer hoge frequentie is MOORDEND.

Graag de H en V track van deze zoveelste lawaaimaker.

Groet

J. O.

Actie Strombeek

Van: Willy.Houbrechts@mobilit.fgov.be

Datum: 9 oktober 2009 14:03:53 GMT+02:00

Brussel, 9 oktober 2009

Mevrouw, 

In antwoord op uw klacht laat ik u hierbij de volgende gegevens geworden.

Het vliegtuig waar U naar verwijst betrof een Boeing 747 type 200. Dit toestel steeg op vanaf de baan 25R om 13u.07' met bestemming de Verenigde

Staten op de route DENUT3C.  De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 364 ton, het geluidsquotum 67,6.

Wij onderzochten grondig de verticale track en het stijgingspercentage van dit vliegtuig en dit toestel beantwoordt aan de minimale stijgingsnorm opgelegd door de vigerende luchtvaartkundige reglementeringen terzake.

U vindt in bijlage, zoals door U gevraagd, de horizontale en verticale track van deze vlucht.

Inmiddels blijf ik steeds te uwer beschikking voor alle bijkomende

informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel Nationaal