Laagvliegende, veel te zwaar geladen 747's zijn onverdragelijk boven reeds veel te zwaar belast Strombeek, pal boven dichtst bevolkste Vlaamse regio rond luchthaven! Dit is pesten!

Klacht 10.8.09

Geachte,

Weer zo'n laagvliegende 747, ma 10.8 - 14u26. Ik stel me werkelijk vragen bij het vertikale traject dat deze monsters afleggen alvorens ze hier pal boven mijn huis overvliegen. Nogmaals, en nogmaals en nog eens: dit soort veel te zwaar geladen waarschijnlijk continentale vluchten hoort boven de minst dicht bevolkte gebieden gestuurd, uit gezondheids- en veiligheidsoverwegingen.

Graag de H en de V track

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be

Datum: 19 augustus 2009 09:18:27 GMT+02:00

Brussel, woensdag 19 augustus 2009

Geachte Mevrouw,

Dit  is  de informatie voor de vluchten waar U naar verwijst in uw klachten van 10/08 en 13/08/2009:

-  Op  10/08/2009  om  14u24,  Boeing  747-200  opgestegen van baan 25R met bestemming de Verenigde Staten op de DENUT3c-route.

Tonnenmaat van het vliegtuig 368 ton, QC 70,8.

Zoals  U  weet  zullen  vliegtuigen  met  een  QC>48 weldra niet meer mogen opstijgen van de luchthaven van Brussel-Nationaal tussen 07.00.en 21.00, en uiteraard ook niet tijdens de andere periodes met een nog lager QC minimum.

-  Op  13/08/2009  om  23u45,  Airbus  A330B  opgestegen  van  baan 25R met bestemming Duitsland op de SOPOK4Z-route (nachtroute).

Tonnenmaat van het vliegtuig 165 ton, QC 10,1.

Zoals  U  weet  zullen  vliegtuigen  met  een  QC>8  weldra niet meer mogen opstijgen van de luchthaven van Brussel-Nationaal tussen 23.00. en 06.00.

U  vindt  hieronder  een  overzicht  van  de  onderhoudswerken  die in deze augustusmaand  2009  voorzien  zijn  aan  de start- en landingsbanen van de luchthaven   van   Brussel-Nationaal,  onderhoudswerken  die  'snachts  een intensiever gebruik van baan 25R en gebruik van Zoulou-routes verklaren.

Ik   heb   de   verticale   track  van  de  vluchten  geanalyseerd  en  het stijgingspercentage   van   de  vliegtuigen  beantwoordt  aan  de  minimale stijgingsnorm opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering.

Gelieve  in  bijlage  de verticale en horizontale tracks te vinden voor die vluchten.

Horizontale track Denut 10/08/2009

Verticale track Denut 10/08/2009

Horizontale track Sopok 13/08/2009

Verticale track Sopok 13/08/2009

Werken augustus 2009

Fase 4: Van 19/08/2009 tot en met 28/08/2009

Baan 07R/25L volledig gesloten voor opstijgingen en landingen.

De banen 07L/25R en 02/20 zijn dan volledig beschikbaar.

Er wordt gewerkt aan het vernieuwen van de slijtlaag en waar nodig aan de eerste onderlaag van de vliegveldverharding van de exit C2, alsook aan het vernieuwen van de nachtbebakening.

Opmerking:

De   vooropgestelde   data   zijn   betrouwbaar,  maar  als  uitzonderlijke weersomstandigheden een impact hebben op de werken is het mogelijk dat deze verschoven worden.

De evolutie van de werken kunnen gevolgd worden op de site van Brussels Airport. (www.brusselsairport.be)

Ik blijf ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,

Juan TORCK

Ombudsman op de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal