Proberen het geheim van de Denuthroutes te ontraadselen

Klacht 15.7.09

Geachte,

Rond half twee op woensdg 15.7.09 een viermotorig vliegtuig dat duidelijk een stuk zuidelijk vloog.

Graag de H en de V track

is dit dezelfde vlucht die ik andere dagen pal hierover krijg?

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be

Brussel, donderdag 21 januari 2010

Geachte Mevrouw,

Dossiernummer: A/SMO/jto/2010/01/515.207/T.654.381

Er  waren  op  woensdag  15/09/2009  om 13u17 en 13u18 twee vluchten op een DENUT-route,  waarvan  de  Boeing  757-200  van  13.17 inderdaad iets later afdraait en dus iets zuidelijker richting het baken van DENUT vliegt.

Het waren beide 2-motorige vliegtuigen.

Dit is de vluchtlijst-informatie van die beide vluchten.

(Embedded image moved to file: pic18539.gif)

Het  stijgingspercentage  van  beide  vluchten  beantwoordt  aan de door de luchtvaartkundige reglementering opgelegde norm.

Gelieve in bijlage de een globale HT van beide vluchten te vinden, en beide verticale tracks .

Verticale track 13.17 en verticale track 13.18

Ik  hoop uw vraag hiermee beantwoord te hebben en blijk ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,

Juan TORCK

Voor de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal