Dit is waanzin. Zie ik ze zuidelijk vliegen, legt de track de vlucht boven m'n hoofd, zie ik ze boven m'n hoofd, legt de track ze zuidelijker. Deze CIV vloog voor een keer wel boven Brussel... Zie ook hoe landingen boven Noordrand vertrekken kruisen

Geachte,

Zojuist een licht toestel zuidelijk van hier ver binnen de grenzen van Brussel zien afdraaien naar het zuiden: do 18.6.2009  - 12 u .

welke route volgt dit toestel?

Graag de individuele H en V track van deze vlucht

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be

Datum: 15 januari 2010 15:35:36 GMT+01:00

Brussel, vrijdag 15 januari 2010

Geachte Mevrouw,

Het  vliegtuig  betrof een Boeing 737-300 op 18/06/2009 om 11.58 opgestegen van baan 25R met bestemming Frankrijk op de CIV1C-route.

De tonnenmaat van het vliegtuig bedroeg 63 ton, de QC 1,7.

Gelieve  in  bijlage  de horizontale en verticale track te vinden voor deze vlucht.

Het stijgingspercentage beantwoordt aan opgelegde norm.

Het vliegtuig wijkt inderdaad af van de "normale" CIV1C-route.

Ik  stuur  u  ook  de  dagtrack  waarop  ik de vlucht met een rode pijl heb aangeduid.

Sta  me  toe,  gezien  de  datum van de klacht, waarvoor mijn excuses, geen verder onderzoek in te dienen bij het DGLV voor deze vlucht.

Ik blijf ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,

Juan TORCK

Voor de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal