Ik stuur u deze Boreas/Noordrandmail door opdat u zou blijven weten wat ondermeer uw partij in uw kieskring uitricht

To: sonja becq
Cc: actnrdr
Sent: Saturday, June 06, 2009 6:50 PM
Subject: FW: Last Minute - 5.6.2009

Geachte Mevrouw,
 
Vermits U bij eens te meer op de lijst bij de opvolgers staat, ditmaal in steun allicht, stuur ik U nogmaals deze Boreas/Noordrand mail door, opdat U zou blijven weten wat ondermeer Uw partij in Uw kieskring uitricht, en hoe dit gepercipiëerd blijft worden.
Zoals gewoonlijk verwacht ik als ex-kiezer van U ook geen antwoord meer van U.
Ik vrees echter dat U, als U vervreemdt van de Noordrand-problematiek, U ook vervreemdt van Uw bevolking.
En bent U fin de carrière misschien, dan zijn Uw opvolgers de slachtoffers van Uw verwaarlozende benadering m.i.
Sans rancune wat mij betreft. Met vriendelijke groeten toch, en ondanks alles wens ik U voor morgen het beste toe.
 
L.V.D.
1780 Wemmel 

Last Minute - 5.6.2009

Beste mensen in de Noordrand.

ALARM: NOG HOGERE WINDNORMEN OP KOMST ALS U NIETS DOET!

 Veel erger is dat Actie Noordrand vreest dat de NIMBY-lobby van Belangrijke Mensen zijn zin gaan krijgen als u niet in actie komt.

Het Duitse bureau Airsight kreeg opdracht de maximaal onveilige windnormen te onderzoeken. Er is geen sprake meer van ICAO met 5 kn rugwind en 15 kn zijwind! Er wordt alleen gekeken hoeveel rek er op die norm zit. Met andere woorden: kunnen we van 7 knopen rugwind naar 8 of 9 knopen gaan? En hoe veilig is dat nog? Airsight wordt betaald door een federale regering die op haar beurt exact zal doen wat het bureau zegt! Wiens brood men eet? Meer knopen = nog meer vluchten.

Nu is het vliegverkeer nog drastisch verminderd. U zou de indruk kunnen krijgen dat het zo'n vaart niet loopt. We kunnen u maar verwittigen. Denk goed na aan wie en aan welke partij u zondag uw stem geeft. En welke lokale politici u zelf aanspreekt. Daedalus werkte een zwaar lobbyprogramma af. Nu u. Gelijke verdeling van de stilte en geen politieke vluchten meer!

Zie voor inspiratie:

http://www.youtube.com/watch?v=ZFKLV-DLu9I (met o.m. Verhofstadt, Durant, Landuyt en Leterme in de hoofdrollen)

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=17952 : Impopulariteitspoll van het luchthavenbeleid.

Leg klacht neer! Elke dag en elke nacht met teveel vliegtuigen: mailen naar airportmediation@mobilit.fgov.be . En forward deze mail.