Zeer zwaar vliegtuig zondag 18u50, bijdrage van de Noordrand aan het economisch succes van de luchthaven

Klacht 6.9.2009

Datum: 2 oktober 2009 13:38:43 GMT+02:00

Geachte,

Dank u dat wij weer overvlogen mochten worden op een rustige zondag door een zeer zwaar vliegtuig. zo 6.9.09 18u50

Wij voelen ons door de regering werkelijk uitverkoren dat wij deze last voor de luchthaven mogen dragen, bovenop de rest die we al dragen. Wij brengen als plichtsbewuste Vlamingen graag het offer van slapeloze nachten en verstoorde dagen bijna zonder een rustig moment om de economie te laten draaien, zelfs al kost het ons onze gezondheid. Maar dat is pas op langere termijn merkbaar dus weegt het nu alleen op ons werk (voor eigen rekening of voor een baas) en dat merkt toch niemand behalve wijzelf.

Wilt u ons het genoegen doen ons te verblijden met een H en V track van dit hooggeachte vliegtuig?

En mogen we nogmaals onder uw aandacht brengen dat we graag alle tracks en vluchtlijsten kregen vanaf april?

Bij voorbaat dank

met alle achting

J. O.

Brussel, vrijdag 2 oktober 2009

Geachte Mevrouw,

Dit  is  de informatie voor de vlucht waar U naar verwijst in uw klacht van 06/09/2009:

Boeing  747-400  op  06/09/2009  om  18u49  opgestegen  van  baan  25R  met bestemming de Verenigde Staten op de DENUT3C-route.

Tonnenmaat van het vliegtuig 395 ton, QC 24.

Ik   heb   de   verticale   track   van   de  vlucht  geanalyseerd  en  het stijgingspercentage   van   het   vliegtuig  beantwoordt  aan  de  minimale stijgingsnorm opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering.

Gelieve  in bijlage de verticale en horizontale track van beide vluchten te vinden.

Ik blijf ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,

Juan TORCK

Ombudsman op de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal