In functie van de veiligheid wordt er met 7,5 knopen rug/zijwind gestart vanop 25R: veilig voor wie?

Klacht 25.5.2009

Geachte,

Hoe doen ze dat toch met de banenkeuze in functie van de wind.

Nu vliegen ze van de 25R met 7, 5 kn N wind (080), kwart voor 3, 25.5.09.

Graag wat meer feedback

hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be

Datum: 8 januari 2010 18:16:09 GMT+01:00

Brussel, vrijdag 8 januari 2010

Geachte Mevrouw,

Ik stuur u ter verduidelijking een plan met de verschillende banen van de luchthaven van Brussel-Nationaal.

1)  Het  deviatieschema  02/07 (landingen/opstijgingen) wordt hoofdzakelijk gebruikt als ten gevolge meteorologische omstandigheden de zij- (20 knopen) en/of rugwindnormen (7 knopen, rukwinden inbegrepen) op de banen 25R en 25Lworden overschreden.

Dit komt vooral voor bij noord tot oostenwind. (N NNO NO ONO O)

Bij  een  zwakke  wind  uit  die  richting  kunnen  de banen 25 evenwel nog gebruikt worden.

2) Als op de banen 25 teveel rugwind wordt opgemeten, en als baan 02/20 een overdreven zijwind vertoont, dan wordt baan 07 "most suitable runway", best georiŽneerde  baan  ten  op opzichte van de dominante winden, d.i. de baan die   de   laagste   windcomponenten  (rug  en  zijwind)  vertoont  van  de verschillende banen.

Er wordt dan overgeschakeld op het deviatieschema 07/07.

Dit  schema  komt hoofdzakelijk voor bij een sterke wind uit het oosten tot het zuidoosten.

Ik  wil  u  erop  wijzen  dat  BELGOCONTROL zich voor het toepassen van het preferentieel baangebruik en eventuele deviaties op dat baangebruik baseert op het ACMET programma, een speciaal door hen ontworpen software die op een scherm  de  meteorologische  situatie  in  'real-time' weergeeft, alsook de meteorologische vooruitzichten die elke 2 uur worden ge't.

De  meteorologische  parameters  waarmee  rekening  wordt  gehouden zijn de windcomponenten, de zichtbaarheid en het wolkendek.

Het  is  op  grond  van  de  meteorologische voorspellingen, maar ook op de verificatie    ervan    door   observatie   op   de   luchthaven   dat   de vluchtverkeersleiders  hun  beslissingen  nemen wat baangebruik betreft, in functie   van   de  rugwind-  en  laterale  windnormen  die  gelden  op  de verschillende banen, en uiteraard in functie van de veiligheid.

Ik hoop hiermee uw klacht en/of vraag beantwoord te hebben.

Hoogachtend,

Juan TORCK

Voor de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal